Vervuiling vrachtverkeer kost gezondheidszorg 1,3 miljard

De vervuiling door vrachtwagens kost België jaarlijks naar schatting 1,3 miljard euro aan gezondheidskosten. Dat heeft het Europees Milieuagentschap (European Environment Agency, EEA) berekend. 350.000 Europeanen sterven vroegtijdig door de uitstoot van fijn stof en stikstofoxide.

De vervuiling komt, afhankelijk van de motor, neer op 4,2 tot 6,7 eurocent gezondheidsschade per gereden kilometer. Dat België zo slecht scoort, komt door de dichte bevolkingsgraad. "De gezondheidsgevolgen zijn het grootst voor mensen die in de buurt van drukke verkeersassen wonen", zegt Jacqueline McGlade, directrice van het Milieuagentschap, in De Morgen.

Het EEA schat de gezondheidskosten in Europa op 43 tot 46 miljard euro per jaar. In 9 Europese landen zijn de kosten per gereden kilometer nog hoger dan in ons land. De grote boosdoener is het feit dat veel vrachtwagens op diesel rijden.

Volgens de EEA zouden de lidstaten de kosten moeten doorrekenen via de verkeersbelasting. Sinds 2011 is er een Europese richtlijn die dat mogelijk maakt. "Met de opbrengsten kunnen we gezondere transportmethodes en schonere technologieën promoten", zegt McGlade.