"Leuvense stadsbestuur zwijgt studenten dood"

De Leuvense studentenraad LOKO is teleurgesteld over de intentieverklaring van het Leuvense stadsbestuur. Daarin ontbreekt volgens de studentenraad, die 40.000 studenten van de KU Leuven, Groep T, Lemmensinstituut en KHLeuven vertegenwoordigt, een duidelijke visie op het studentenbeleid.

"Wij gaan graag in debat", klinkt het in een open brief, "maar dan moet er wel een wederzijdse interesse zijn, iets waar althans de intentieverklaring geen blijk van geeft."

LOKO keek naar eigen zeggen uit naar de intentieverklaring van het stadsbestuur. "Als grote groep zonder stemrecht zijn we namelijk bijzonder betrokken bij het reilen en zeilen van uw beleid", schrijven de studenten in hun brief aan het stadsbestuur. "Helaas, terwijl jeugd en senioren een aparte vermelding krijgen, bespaart u zwaar op letters voor de groep "studenten". We geven toe, u noemt onze groeiende getallen "een uitdaging". U wil ons verspreiden over de stad en u wil het gratis busvervoer voor studenten afbouwen. Is dit dan uw beleid voor de komende zes jaar?"

Volgens de studentenraad is het niet de eerste maal dat het stadsbestuur op dergelijke manier in gebreke blijft: "Toen u tijdens de vorige legislatuur uw "Leuvense symbiose" voorstelde, gaf u al toe dat er tot dan geen duidelijke visie was op studenten. Door ons bijna dood te zwijgen in uw intentieverklaring doet u nu exact hetzelfde. Soms mag het wat meer zijn, beste burgemeester en beste schepencollege."

De studenten geven toe dat er een schepen is met wie ze over het studentenbeleid kunnen overleggen. "Maar als u niets wil zeggen over het beleid dat u voor ons gaat voeren, heeft praten ook maar weinig zin. Wij gaan graag in debat en we geven graag advies daar waar we kunnen. Maar dan moet er wel een wederzijdse interesse zijn, iets waar althans uw intentieverklaring geen blijk van geeft."

Met haar open brief hoopt LOKO het stadsbestuur aan te sporen om na te denken over het beleid dat zij wil voeren rond haar studentenbevolking. "Het kan natuurlijk ook zijn dat we ons schromelijk vergissen", gaat de brief verder, "en dat u een omvattend beleid heeft uitgedacht waar u de komende zes jaar zoet mee zal zijn. We zouden het graag van u horen, want, ook al zijn we zulke betweters, soms krijgen we ook graag ongelijk."