"Mogelijk meer dan twee miljard besparen"

Volgende week buigen de federale ministers zich over de begrotingscontrole. Volgens minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) moet de federale regering mogelijk meer dan 2 miljard euro extra besparen. Ook de gewesten en gemeenschappen moeten inspanningen leveren, "maar het is niet zo dat ze louter geld moeten áfgeven aan het federale niveau". Dat zegt zowel Vanackere als minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) in "De zevende dag".

Volgende week beginnen de federale ministers aan een alweer heel belangrijke begrotingscontrole. Er zullen heel wat inspanningen nodig zijn om het begrotingstekort op de geplande 2,15 procent van het bruto binnenlands product (bbp) te houden. Morgen maakt het monitoringcomité bekend hoeveel precies er gezocht moet worden. Er circuleren cijfers tot 3 miljard euro extra besparen voor alle overheden samen.

Vorige maand liet minister van Financiën Vanackere verstaan dat de inspanning voor de federale regering ongeveer 1 miljard euro zou bedragen. In "De zevende dag" komt hij daarop terug. "Tot aan 2 miljard blijf je bij een goede voorspelling", aldus de minister, "maar het zou best kunnen dat de federale regering op zoek zal moeten naar meer dan 2 miljard euro."

Vanackere kwam ook terug op het interview van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders in De Standaard van dit weekend. Daarin luidde het dat de regio's 350 miljoen euro zouden moeten ophoesten om de federale begroting op orde te houden. "Als het niet tot een vergelijk komt met de deelstaten, zal de federale regering zelf stappen moeten ondernemen." Onder meer Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) liet verstaan dat hij daar niet mee gediend was.

"Laat me duidelijk wezen: het gaat er hier niet over dat de regio's geld moeten afgeven aan de federale overheid", reageert minister Vanackere. "Er wórdt geen geld afgegeven. Het gaat over het responsabiliseren van de gewesten en gemeenschappen. Ze moeten hun eigen zaken budgettair op orde stellen, dat is in hun eigen belang." Vanackere verwees onder meer naar de usurperende bevoegdheden, beleidsdomeinen waar de federale regering volgens de akkoorden rond de staatshervorming niet meer voor bevoegd is, maar tot nu jaarlijks nog heel wat geld in steekt. De regio's moeten die financiering overnemen, maar dat is nog niet concreet uitgewerkt.

Vanackere begrijpt de ergernissen over de uitspraken van Reynders. "De toon daarvan klinkt alsof het federale niveau de arm van de gewesten en gemeenschappen zal omwringen. Maar dat is dus niet de bedoeling."

"Regeerakkoord moet correct worden uitgevoerd"

Minister Reynders gaf in "De zevende dag" meer toelichting bij zijn uitspraken. "We vragen niet dat de gewesten en gemeenschappen geld geven", herhaalde hij de boodschap van Vanackere. "Het is geen vraag tot betaling, het is een vraag tot meer inspanningen van de regio's. In 2012 was er respijt door de gemeenteraadsverkiezingen, maar nu is het menens."

"In het federale regeerakkoord wordt een forse inspanning van de gewesten gevraagd, zowel in 2012, 2013 als 2014. Er zijn twee afspraken die nog wachten op uitwerking en uitvoering", gaat Reynders voort. "De financiering van de usurperende bevoegdheden door de regio's en de financiering van de pensioenen. Het is toch logisch om een solidariteitsbijdrage te vragen voor de financiering van de pensioenen van de gewestelijke ambtenaren?"

Reynders wil daarover onderhandelen met de gewesten en gemeenschappen, "want wat kunnen we doen zonder akkoord? Maar ook als ze niet willen, zullen ze moeten. Het regeerakkoord moet correct uitgevoerd worden. Minister-president Peeters heeft via zijn partij toch ook zijn goedkeuring gegeven aan het regeerakkoord op federaal vlak."

De Vlaamse bijdrage aan het federale budget kan wel een eenvoudige begroting in evenwicht zijn, verduidelijkte Reynders. Het afbouwen van de tekorten zal vooral voor Brussel en Wallonië een inspanning vergen.