"Welk volk wil de les gespeld worden door minachtend ACW?"

Op het jaarlijkse Vlaams Nationaal Zangfeest in Antwerpen is zwaar uitgehaald naar het ACW. Aan de 76e editie van het Zangfeest namen zo'n 5.000 mensen deel.
Voorzitter Erik Stoffelen spaarde in zijn toespraak het ACW niet.

In zijn toespraak zei voorzitter Erik Stoffelen dat Vlaanderen in een ontzuilde samenleving zonder de christelijke arbeidersbeweging kan.

"Welk volk ter wereld wil de les gespeld worden door een ACW-zuil, die België dient, Vlaanderen minacht en ons allen moreel de les spelt, maar fiscale spitstechnologie toepast en de gewone belastingbetaler laat opdraaien? Excuses zullen niet volstaan", klonk het.

Ook de private stichting van Fabiola - die volgens hem topadvies krijgt van dezelfde fiscalisten als het ACW - en de kerstboodschap van koning Albert nam hij op de korrel. "Hoe meer de koning zich afzet tegen de Vlamingen die verkeerd gestemd hebben, hoe meer de idiote vergelijking met de jaren dertig gemaakt wordt, hoe standvastiger de kiezer zal blijven."

Het Zangfeest was dit jaar aan zijn 76e editie toe en werd bijgewoond door zo'n 5.000 mensen. Traditioneel waren er ook heel wat politici van de N-VA (onder wie Bart De Wever, Jan Peumans, Ben Weyts en Jan Jambon) en Vlaams Belang (Gerolf Annemans, Filip Dewinter, Bruno Valkeniers).