Aantal klachten tegen Pensioendienst verdubbeld

Sinds de pensioenhervorming van eind 2011 is het aantal klachten over de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) in 2012 verdubbeld. Dat schrijft De Zondag op basis van cijfermateriaal dat N-VA-Kamerlid Siegfried Bracke verkreeg van minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open VLD).

In 2012 ontving de RVP 546 klachten over de dienstverlening, tegenover 270 het jaar voordien. Het aantal gegronde klachten is met 163 procent toegenomen. De andere grote pensioendienst, de PDOS (Pensioendienst voor de overheid), beschikt niet over een klachtenbehandelingssysteem. Daar zijn dan ook geen cijfers over klachten.

Bracke meent dat de stijging van het aantal klachten over de RVP te maken heeft met toegenomen rechtsonzekerheid, die op haar beurt een gevolg is van de toegenomen complexiteit. De N-VA'er vindt het daarnaast onaanvaardbaar dat de PDOS niet over een klachtendienst beschikt.

Begin 2012 werd de nieuwe pensioenreglementering van de regering-Di Rupo van kracht. De grootste wijzigingen hadden betrekking op een verhoging van de minimumleeftijd en de loopbaanvoorwaarden voor vervroegd pensioen, de berekening van gelijkgestelde periodes en de afschaffing van de bijzondere pensioenstelsels.

"Logisch dat belangrijke wijzigingen vragen oproepen"

Volgens minister van Pensioenen De Croo is het "logisch dat belangrijke wijzigingen extra vragen oproepen". "Vanzelfsprekend wordt elke vraag door de pensioendiensten ernstig genomen en grondig behandeld," reageert de minister in een persbericht.

"Tegelijk moet je de zaken in perspectief durven plaatsen. De pensioendiensten betalen elke maand meer dan 1,9 miljoen pensioenen uit. Dat wil zeggen dat dit om minder dan 0,03 % van de gevallen gaat."

"Sinds oktober vorig jaar is er één pensioenlijn waar mensen met hun vragen terechtkunnen voor de drie pensioenstelsels. En ook de Ombudsdienst Pensioenen staat ter beschikking van de mensen en levert goed werk", besluit De Croo.