"TSO en BSO beslissen zelf over lessen informatica"

Vanaf volgend schooljaar schrapt het katholiek onderwijs de aanbeveling om informatica als een apart vak aan te bieden in het TSO en het BSO. Computervaardigheden moeten voortaan in de andere lessen worden geïntegreerd. Het hoofd van de koepel van het katholieke secundair onderwijs relativeert de beslissing en wijst op de keuzevrijheid van de scholen zelf.

Leerkracht informatica Rudi Vandenbussche bond de kat de bel aan nadat hij de beslissing om de aanbeveling te schrappen toevallig op de website van het Katholiek onderwijs ontdekte. Meteen lanceerde hij op Facebook de groep "RIP ICT in het BSO en het TSO".

In "De ochtend" relativeert Chris Smits de beslissing. Smits is het hoofd van de koepel van het katholieke secundair onderwijs. Hij benadrukt dat elke school 1 tot 2 lesuren vrij kan invullen bovenop het leerplan. Tot voor kort gaf de koepel de specifieke aanbeveling om deze uren met informaticalessen in te vullen. "Die aanbeveling is geschrapt maar elke school kan er nog steeds voor kiezen informatica aan te bieden."

AP2007

ICT in andere vakken integreren

Volgens Smits is er in de eerste graad van het secundair reeds veel aandacht voor ICT in het lessenpakket. Leerlingen van de tweede graad zouden daarom niet langer nood hebben aan specifieke informaticalessen. Computervaardigheden moeten voortaan in andere vakken worden geïntegreerd. "Leerkrachten moeten meer als een team functioneren waarbij bijvoorbeeld leerkrachten Frans en Engels door een ICT-leerkracht worden ondersteund."

Het ASO behoudt voorlopig de lessen informatica maar volgens Smits is dat toeval: "De leerplannen voor het TSO en het BSO zijn recent herwerkt. Voor het ASO is dit nog niet gebeurd".

Een nieuwe aanbeveling om de vrijgekomen uren in te vullen, komt er niet. "De invulling van de vrije ruimte in het lessenpakket is sterk lokaal gebonden. Scholen aan de grens met Frankrijk bieden bijvoorbeeld bijkomende lessen Frans aan omdat dit de werkgelegenheid bevordert."