"Verlies aan betekenis van de kerk"

De resultaten van het onderzoek naar het vertrouwen in de kerk zijn niet verrassend. Dat zegt Jozef De Kesel, de bisschop van Brugge, in een gesprek in "De ochtend". Hij situeert de problemen van de kerk meer in het verlies aan betekenis van godsdienst in de seculiere samenleving.

Dat het vertrouwen in de kerk is gedaald na het schandaal rond bisschop Vangheluwe is niet verrassend zegt De Kesel. "Ik ben een man van de kerk, maar ook ik ben geschokt door deze zaken." Het is wel niet zo dat het verlies van vertrouwen in de kerk wil zeggen dat er geen kerk meer nodig is.

Meer fundamenteel dan het verlies aan vertrouwen in de kerk is het verlies aan betekenis van de kerk, zegt De Kesel. "Voor veel mensen heeft godsdienst niet meer die vitale betekenis die het vroeger heeft gehad".

We leven in een seculiere samenleving en de kerk bevindt zich daarbij in het spanningsveld tussen haar identiteit en haar relevantie. "Dat is de dubbelheid waarin de kerk zit. Aan de ene kant wil ze haar identiteit behouden en dat is voor haar zeer belangrijk, aan de andere kant wil ze ook die identiteit zo naar voor brengen dat ze relevant is voor de samenleving, dat is een spanning waarin we voortdurend zitten."

Ook die relevantie is niet vanzelfsprekend. Vasthouden aan wereldvreemde ideeën is niet relevant, maar anderzijds is een totale confirmatie met de wereld dat ook niet, dan heb je niets meer te zeggen. De Anglicaanse kerk bijvoorbeeld heeft veel concessies gedaan aan de moderne seculiere samenleving en heeft zich veel meer aangepast, maar het is niet daarom dat de mensen terugkeren naar de kerk.

Wat de kerk kan gebruiken is een zekere decentralisatie. "We hebben nood in de kerk aan een centraal bestuur, maar een zekere autonomie per continent of per regio zou toch wel goed zijn", zegt De Kesel. Hij hoopt daarbij op initiatieven van de nieuwe paus.