Bankgeheim kalft steeds verder af

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) kreeg vorig jaar 757 keer de toestemming om de bankrekening van een belastingplichtige in te kijken. Dat is 67% meer dan in 2011. Het nieuws staat te lezen in De Standaard. De toename is toe te schrijven aan de nieuwe wet op het bankgeheim. Die wet werd midden 2011 versoepeld.

In België was het opheffen van het bankgeheim jarenlang aan strenge voorwaarden gekoppeld. De fiscus mocht niet zomaar informatie inwinnen bij een bank of financiële instelling. Midden 2011 werd de wet aanzienlijk versoepeld. Voortaan volstond het voor de fiscus over een enkele aanwijzing van belastingontduiking te beschikken om toestemming te vragen bankrekeningen in te kijken. De BBI heeft daar meteen veelvuldig gebruik van gemaakt, zo blijkt uit de cijfers.

In 2010 mocht de BBI 96 keer de bankrekeningen van een belastingplichtige inkijken. Na de versoepeling van de wet in 2011 liep dat al op tot 453 inzages. Vorig jaar steeg het aantal toelatingen verder tot 757.  

Uitleg van de belastingplichtige

Sinds 2011 voorziet de wet in 3 redenen waarom het bankgeheim mag worden opgeheven: wanneer er aanwijzingen zijn van belastingontduiking, wanneer de fiscus een vraag krijgt van een ander land waarmee het een belastingakkoord heeft of wanneer de fiscus vaststelt dat de levensstijl van een belastingplichtige duidelijk het aangegeven inkomen overstijgt.

De controleur moet wel eerst bij de belastingplichtige zelf aankloppen en om uitleg vragen. Volstaat die uitleg niet, dan kan hij de rekeninggegevens rechtstreeks bij de bank opvragen.

Centraal Aanspraakpunt voor Bankgegevens

De nieuwe wet op het bankgeheim voorzag ook in de oprichting van een Centraal Aanspreekpunt voor Bankgegevens (CAB). Dat zou alle Belgische bankinstellingen verplichten om de gegevens van zicht- en spaarrekeningen door te sturen.

Lange tijd bleef het CAB dode letter maar nu zit de oprichting ervan eindelijk in de laatste rechte lijn. Vanaf oktober zou het systeem in werking treden. Banken worden echter niet verplicht mee te delen hoeveel geld op elke rekening staat. Wel kan het CAB worden ingezet in de strijd tegen een ander soort fraude: het spreiden van spaargeld over meerdere spaarboekjes om de belastingvrije drempel van roerende inkomsten te ontlopen.