Konijnen betrokken bij uitsterven van neanderthalers?

Is de neanderthaler uitgestorven omdat hij niet kon jagen op kleinere dieren, zoals konijnen? Enkele wetenschappers, die zich baseren op opgravingen in Spanje en Portugal, vermoeden van wel.

Bij opgravingen op het Iberische schiereiland vindt een groep wetenschappers veel aanwijzingen dat de moderne mens, onze rechtstreekse voorouder, konijnen at vanaf zo’n 50.000 jaar geleden. Dat is ook ongeveer de periode waarin de neanderthalers zijn uitgestorven.

Dat wijst erop dat de neanderthalers in de problemen kwamen doordat ze zich vooral focusten op grote dieren. De neef van onze voorouders jaagde op ossen, bizons, beren, zelfs op neushoorns. Ook is bij eerder onderzoek al ontdekt dat de neanderthaler kon jagen op grote vissen en vogels.

Maar, zo stellen de onderzoekers, grote dieren werden steeds schaarser in die periode. De moderne mens had technieken om te jagen op kleine dieren en kon daardoor overleven. De neanderthaler kon niet overweg met de kleine, snelle, behendige konijnen en kwam in de problemen. Want speren waren niet efficiënt in de konijnenjacht en mogelijk wilden neanderthalers ook niet samenwerken voor een kleine prooi.

De studie is gepubliceerd in Journal of Human Evolution. Andere wetenschappers hebben wat bedenkingen. Wellicht klopt het dat de neanderthaler geen konijn kon vangen, maar noch onze voorouders, noch de neanderthaler, overleefde alleen maar op vlees. De wetenschappers gaan nu de botten bestuderen om te zien of daar aanwijzingen te vinden zijn over de eetgewoontes.