Onderhandelaars Ford Genk willen dinsdag landen

De besprekingen tussen de Europese directie van Ford Genk en de vakbonden hebben ook vandaag niet tot een akkoord geleid. Morgen, vanaf 13.30 uur, wordt er verder vergaderd, met goede hoop op het afronden van een voorstel tot sociaal plan.

Al sinds vorige week wordt er tussen vakbonden en directie onderhandeld over de voorwaarden in het sociaal plan, met als belangrijkste punt van discussie de grootte van de afscheidspremie voor de arbeiders. Een sociaal bemiddelaar maakt vorderingen om beide partijen dichter bij elkaar te brengen, nadat eerdere pogingen waren mislukt om onderling tot een akkoord te komen.

Via de bemiddelaar Lieve Verboven laten de onderhandelaars weten dat de gesprekken nog steeds in een constructieve sfeer worden gevoerd en er telkens een stapje dichter bij een akkoord wordt gezet. Ze hopen morgen tot een finaal resultaat te komen. De vergadering start pas in de namiddag, wat erop wijst dat de toenadering concreet is en er slechts enkele uren zullen nodig zijn om een aanvaardbaar voorstel te concretiseren.

Intussen waren vanavond heel wat arbeiders van Ford Genk en de toeleveranciers naar de bedrijfspoort in Genk gekomen, omdat ze al dagen in spanning wachten op het resultaat van de besprekingen.