"Diagnose De Gelder onzeker: Schizofreen? Autistisch?"

Psycholoog Bart Van Den Langenbergh zegt dat het moeilijk is om een juiste diagnose te stellen van De Gelder. Zeker is dat hij zeer manipulatief is en dat hij autistische trekken heeft stelt hij. Schizofrenie wil hij ook niet uitsluiten. Zijn getuigenis volgde op een uiteenzetting over de medicatie tegen geestesstoornissen in de gevangenis.

Psycholoog Bart Van Den Langenbergh van de gevangenis van Brugge stelt tijdens zijn verhoor dat het moeilijk was en nog altijd is om een diagnose te stellen van het ziektebeeld van Kim De Gelder. "Wat er met De Gelder aan de hand is, is tot op vandaag een moeilijke vraag. In de eerste dagen zagen wij angstsymptomen en vermijdingsgedrag. Daarna zijn er ook psychotische symptomen bijgekomen.”

Maar hij kan niet met zekerheid zeggen of De Gelder wel psychotische symptomen of opstoten had/heeft. “Ik twijfel daar nog altijd aan, of het echt was of niet."

"Ik weet wel dat hij met verschillende zaken in het hoofd zat: wil ik in de gevangenis zitten of niet, wil ik geïnterneerd worden of niet. Al naargelang het antwoord kon hij zijn gedrag aanpassen. Kim De Gelder kan makkelijk manipuleren, hij heeft dat ook veel gedaan.”

Omdat De Gelder soms ook medicatie heeft gekregen voor schizofrenie, wordt Van Den Langenbergh gevraagd of hij symptomen daarvan vertoonde.

"Ik denk dat de diagnose van schizofrenie alleszins niet mag uitgesloten worden. De man heeft een zeer vreemd parcours, dat al heel vroeg begint. Ergens vanaf zijn 11e toen hij anorexia had, een jaar later was hij calorieën aan het tellen. Op zijn 15e had hij een ernstige depressie en rond zijn 18e-19e kreeg hij ook psychotische symptomen", zegt Van Den Langenbergh. Hij weet dit uit gesprekken met de ouders van De Gelder.

"Waar we wel duidelijke symptomen van zien, is autisme. Hij heeft een houterige manier van spreken en gaan. Hij heeft fixaties op heel wat zaken. Hij heeft op sociaal vlak enkele tekortkomingen. Zo was hij niet alleen in zijn jeugd, op school, maar ook in de gevangenis moeilijk integreerbaar. Voor de diagnose autisme moet wel nog meer nagegaan worden dan wat wij hebben nagegaan."

Welke medicatie nam De Gelder?

Dokter apotheker Jan Cordonnier, die het toxicologische onderzoek heeft gedaan bij de arrestatie van De Gelder, stelt dat er geen verdovende middelen in zijn lichaam zijn gevonden. Hij had wel lidocaïne ingenomen, wat in keelpastilles of pijnstillers zit.

Cordonnier legt voor de assisenzaal uit welke verschillende soorten psychofarmaca gegeven worden aan de veroordeelden voor angstaanvallen, depressies of psychoses. Hij geeft daarbij ook de mogelijke nevenwerkingen en legt ook uit wat de medische definities zijn van o.a. depressie, psychose en schizofrenie.

De medicatie die De Gelder heeft gekregen de afgelopen 4 jaar dat hij in de gevangenis heeft gezeten, is een paar keer aangepast. Hij kreeg onder meer Zyprexa, een antipsychoticum, en het antidepressivum Efexor. Antipsychotica wordt in de Belgische gevangenissen ook gegeven aan gevangenen die depressief zijn. Het wil dus niet zeggen dat De Gelder psychotisch was. De Gelder kreeg soms ook een middel tegen schizofrenie, Invega.

Uit bloedstalen blijkt dat De Gelder soms zijn voorgeschreven medicatie niet heeft ingenomen, onder meer de Zyprexa. Tegenover het gevangenispersoneel had hij gezegd dat Zyprexa hem dikker maakte. Expert dokter Sven Todts stelt dat het de verantwoordelijkheid is van de gedetineerde zelf om de medicatie nauwgezet in te nemen.

Welke medicatie De Gelder nu krijgt, daar kon De Gelder zelf niet op antwoorden. "Dat kan ik niet zeggen. Ik ontvang medicatie van de verpleegster of van de cipiers. Eén pil 's morgens en twee pillen 's avonds."