"Eenheidsstatuut pas over enkele jaren"

Een gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden is pas haalbaar over enkele jaren. Dat zegt de voorzitter van de socialistische bediendenbond BBTK, Erwin De Deyn. Hij heeft ook kritiek op ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw die het in een artikel had over "het nakende eenheidsstatuut".
Erwin De Deyn

In het kader van het sociaal overleg start vandaag een werkgroep die een gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden onder de loep moet nemen. Het Grondwettelijk Hof heeft namelijk bepaald dat het verschil tussen arbeiders en bedienden moet worden weggewerkt tegen 8 juli.

Maar die termijn is niet realistisch, zegt De Deyn, die uitpakt met een peiling bij arbeiders, bedienden en werkgevers over die gelijkschakeling van het statuut. Iedereen is het erover eens dat die gelijkschakeling er moet komen, het gaat dan vooral over de opzegtermijnen voor de werknemers, maar daar houdt de eensgezindheid op.

"Het verschil tussen de opzegtermijnen voor de bedienden en de arbeiders is dermate groot dat men op een redelijk aantal jaren moet werken naar een harmonisatie naar boven", zegt De Deyn. Dat komt dus neer op het verhogen van de opzegtermijnen voor de arbeiders en het behouden van de huidige termijnen voor de bedienden. Alleen voor de hoogste bedienden zouden die termijnen wat naar beneden kunnen gaan.

De Deyn beseft ook wel dat die harmonisatie naar boven moeilijk te slikken is voor de werkgevers. Die zouden minder gemakkelijk arbeiders kunnen ontslaan, zonder dat dit hen een pak meer kost. Maar volgens De Deyn is dat een vals argument. Als een werknemer iemand wil ontslaan, dan kan hij die arbeider of bediende gewoon zijn opzegtermijn laten uitdoen en dan heeft hij  geen extra kosten. Alleen als de werkgever de werknemer meteen op straat wil zetten, zal hij een opzegvergoeding moeten betalen.

Maar voor we aan een eenheidsstatuut zijn, zullen er enkele jaren voorbij zijn. Dat beseffen de werkgevers zelf ook, zegt De Deyn, dier ervan uitgaat dat de bezwaren van het Grondwettelijk Hof kunnen weggewerkt worden door een akkoord op langere termijn dat dan in nieuwe wetten wordt gegoten;

De Deyn heeft overigens nog een eitje te pellen met voorzitter Rudy De Leeuw van het overkoepelende ABVV. In een artikel in het ledenblad "De nieuwe werker" had De Leeuw het gehad over het "nakende eenheidsstatuut". Volgens De Deyn gaat het om "een meer dan ongelukkige formulering" van De Leeuw, die niet overeenkomt met het mandaat dat de voorzitter heeft gekregen om te onderhandelen over het eenheidsstatuut. De Deyn heeft daarover een kwade brief geschreven aan De Leeuw. Later vandaag zullen de twee mannen samen zitten om de kwestie uit te praten