"Het wordt geen CD&V-minister uit Vlaamse regering"

"De kans dat een CD&V-minister uit de Vlaamse regering federaal minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) opvolgt, is klein of onbestaande." Dat zegt Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). Wie het dan wel wordt, is nog koffiedik kijken. CD&V stak vanmiddag al de koppen bij elkaar. Peeters heeft het over een intrieste dag voor CD&V.

De inkt van de ontslagbrief van federaal minister Steven Vanackere (CD&V) is nog niet droog, of de speculaties over een mogelijke opvolger zijn al volop losgebarsten. Volgt er een stoelendans binnen CD&V? Wordt een Vlaamse CD&V-excellentie (Jo Vandeurzen, Hilde Crevits, Joke Schauvliege of Kris Peeters) federaal minister? 

Peeters drukte tegenover Belga die geruchten alvast de kop in.  "De kans dat een CD&V-minister uit de Vlaamse regering de plaats van Vanackere inneemt is zo goed als onbestaande", klinkt het. Over het ontslag van Vanackere zelf, zegt Peeters: "Ik respecteer zijn beslissing. Vanackere was een heel fijne collega, iemand met een grote intelligentie en wijsheid". Peeters had het in "Vandaag" op Radio 1 over "een intrieste dag voor CD&V".

Het is nu aan de partij om een opvolger voor Vanackere aan te duiden. En dat is dringend, want over enkele dagen beginnen de besprekingen over de begrotingscontrole. En dat het geen ACW'er meer wordt, lijkt ook buiten kijf te staan. Het politiek bestuur stak vanmiddag al de koppen bij elkaar, misschien valt vandaag nog de beslissing.

Wat zijn de opties? De kans bestaat dat een van de huidige staatssecretarissen Hendrik Bogaert of Servais Verherstraeten het departement Financiën krijgen. Of komt er toch een buitenstaander? De naam van Caroline Ven, gedelegeerd bestuurder van ondernemersplatform VKW en in een vorig leven kabinetschef sociaal-economisch beleid van toenmalig premier Yves Leterme, is al gevallen. Hier en daar wordt ook geopperd dat voorzitter Wouter Beke de handdoek zou opnemen en toetreden tot de federale regering, maar dat is allemaal -voorlopig althans- louter speculatie.

Vanackere zelf keert terug naar de Kamer. Daardoor moet zijn opvolger Michel Doomst plaats ruimen. Doomst is burgemeester van Gooik en verving in december 2011 Vanackere als Kamerlid, toen die laatste minister van Financiën werd.