"Ontslag moet hervormingen versnellen"

"Dit moet het begin zijn van transparantie in het volledige Dexia-dossier en niet het eindpunt." Dat zegt Groen-fractieleider in de Kamer Meyrem Almaci in een reactie op het ontslag van minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V). Jean-Marie Dedecker (LDD) wil geen nieuwe CD&V'er als minister van Financiën.

In een reactie op het ontslag van Vanackere vraagt Meyrem Almaci (Groen) dat de regering het parlement nu het volledige Dexia-dossier laat onderzoeken. 

"Als een minister opstapt voor een dossier van 110 miljoen euro is er vooral een onderzoek nodig naar de 10 miljard die de Belgische regering voor Dexia betaalde." Groen diende al herhaaldelijk een voorstel in om een onderzoekcommissie naar het Dexia-dossier in het leven te roepen. "Dit ontslag moet het begin zijn van transparantie in het volledige Dexia-dossier en niet het eindpunt."

Volgens Groen moet het ontslag "de noodzakelijke hervormingen in een stroomversnelling brengen in plaats van te vertragen". De partij kijkt ook al vooruit: "De nieuwe minister van Financiën moet voor de zomer de maatregelen voor de hervorming van de financiële sector uitvoeren. Zij of hij moet ook werk maken van een rechtvaardige fiscaliteit".

"Geen christendemocraat"

LDD stelt op haar beurt vast dat "de voortdurende belangenvermenging tussen CD&V-ministers en het ACW en al haar satellietorganisaties opnieuw tot een impasse in de federale regering heeft geleid". De partij noemt het ontslag "de enige logische beslissing".

Boegbeeld Jean-Marie Dedecker is formeel: "De nieuwe minister van Financiën kan niet meer uit de christendemocratische stal komen. De navelstreng tussen het ACW en deze regering moet definitief worden doorgeknipt".

Ook LDD dringt nu aan op een volwaardige parlementaire onderzoekscommissie. "'De coalitiepartners Open VLD en SP.A moeten net als de PS en MR kleur bekennen en instemmen met een onderzoekscommissie."

"Niet meer dan logisch"

Vlaams Belang noemt het ontslag van minister van Financiën Steven Vanackere "niet meer dan logisch". De partij herhaalt haar pleidooi voor een parlementaire onderzoekscommissie.

Vorige week al had VB-Kamerlid Hagen Goyvaerts de positie van Vanackere als "onhoudbaar" omschreven. "De onaanvaardbare uitleg die Vanackere toen gaf, was voor het Vlaams Belang trouwens de rechtstreekse aanleiding om - als eerste en enige partij - zijn ontslag te eisen", zegt hij.

"Door zijn ontslag is nu een vacuüm ontstaan dat enkel kan opgevuld worden door de snelle oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie", luidt het nog.