"Wie het schoentje past, trekke het aan"

Tijdens een korte persconferentie over het ontslag van minister van Financiën Vanackere, heeft CD&V-voorzitter Wouter Beke de andere partijen onrechtstreeks met de vinger gewezen. "Wie het schoentje past, trekke het aan."

Beke begon zijn persconferentie met woorden van lof voor zijn partijgenoot Vanackere. "We nemen hierbij afscheid van de man die enkele maanden geleden nog geroemd werd door de Financial Times als de meest betrouwbare minister van Financiën van de eurozone", zei Beke, die de verdiensten van zijn minister nog eens in de verf zette.

"Steven Vanackere heeft persoonlijk beslist ontslag te nemen na de aanhoudende en onterechte insinuaties en verdachtmakingen" over het dossier Dexa/Belfius/ACW, zei de CD&V-voorzitter. "Wij hebben veel begrip voor het feit dat politici ook maar mensen zijn."

Beke zei dat Vanackere onterecht is aangevallen in de media en door andere politieke partijen, al noemde hij die niet bij naam. De N-VA? "Iedereen heeft de voorbije weken de vele insinuaties gelezen. Blijkbaar volstaat het niet dat een CEO van Belfius zegt dat er geen enkele tussenkomst is geweest. Want zelfs dan blijft men allerlei insinuaties maken om te bewijzen wat men bewezen wil zien."

Open VLD dan? "Wie het schoentje past, trekke het aan", antwoordde Beke. "Als je in een regering zit, moet er vertrouwen zijn tussen alle coalitiepartners. Ik weet niet of dat vertrouwen bij alle ministers aanwezig was."

"Een dienaar van het algemeen belang"

Eerder betuigde CD&V in een persbericht haar dank en respect voor het werk dat ontslagnemend minister van Financiën en partijgenoot Steven Vanackere heeft verricht. De partij noemt Vanackere een "dienaar van het algemeen belang". Tegelijk plaatst ze vraagtekens bij de manier waarop vandaag de dag aan politiek wordt gedaan.

"De aanhoudende en onterechte verdachtmakingen en insinuaties eisen hun tol. Ze deden Steven tot de persoonlijke beslissing komen dat verder functioneren onmogelijk is", schrijft woordvoerder Steffen Van Roosbroeck in het persbericht. "Deze beslissing getuigt van grote moed en krijgt ons grootste respect."

CD&V zoekt de reden voor de beslissing van Vanackere in de recente heisa rond het ACW en Belfius. "De voorbije periode was op menselijk vlak een grote beproeving voor Steven. Hij heeft zijn functie altijd ingevuld vanuit de originele betekenis van het woord minister: als dienaar van het algemeen belang. Toch heeft hij zich continu moeten verdedigen tegen allerhande beschuldigingen, zonder dat die ooit hard konden worden gemaakt." De partij plaatst vervolgens vragen bij de gang van zaken: "Het roept toch wel vragen op over de manier waarop we vandaag aan politiek doen. Wanneer je meer energie moet steken in het weerleggen van onterechte verwijten dan in de dossiers zelfs, hou je dit niet vol".

De partij herinnert er nog aan dat Vanackere enkele maanden terug nog geroemd werd door de Financial Times als de meest betrouwbare minister van Financiën van de eurozone. "Geen loze woorden voor iemand die ons land in financieel rustiger vaarwateren bracht, met een langetermijnrente die halveerde en met een begroting die opnieuw op koers zit."

CD&V wil nu dat de regering zo snel mogelijk verder kan werken aan de belangrijke dossiers die op tafel liggen: de begrotingscontrole, de uitvoering van de zesde staatshervorming en het sociaal overleg.

Vanackere zelf keert terug naar de Kamer. Daardoor moet zijn opvolger Michel Doomst plaats ruimen. Doomst is burgemeester van Gooik en verving in december 2011 Vanackere als Kamerlid, toen die minister van Financiën werd.