Psychiater die De Gelder schizofreen noemt, op rooster gelegd

Gevangenispsychiater Guido Stellamans zegt tijdens zijn verhoor dat De Gelder schizofreen is, hoewel hij in 2010 het tegendeel beweerde. In een verslag schreef hij ook dat De Gelder ontoerekeningsvatbaar is. Voorzitter Defoort wijst hem nu terecht en zegt dat hij daarover niet mag oordelen omdat dit oordeel in de rechtbank gebeurt.

Stellamans was de behandelende geneesheer van De Gelder toen hij in de gevangenis van Brugge toekwam, vlak na zijn arrestatie. Hij stelde na een maand een differentiële diagnose: schizofrenie, autismespectrumstoornis, posttraumatische stressstoornis en dissociatiestoornis. "Deze ziektebeelden sluiten elkaar niet uit, iemand kan lijden aan verschillende van deze ziektes tegelijkertijd."

De psychiater zegt tijdens zijn verhoor dat De Gelder schizofreen is, maar in 2010 verklaarde Stellamans nog bij een onderzoeksrechter dat De Gelder niet schizofreen was "omdat zijn logica niet is aangetast". "Toen had ik nog geen duidelijk zicht op zijn ziektebeeld. Dat beeld evolueert. Naargelang men zijn patiënt beter kent, kan je perspectief veranderen", zegt Stellamans daarover.

Hofvoorzitter Defoort toont zich zeer kritisch voor de diagnose schizofrenie omdat De Gelder later zou toegeven dat hij verschillende zaken bewust geveinsd heeft, bijvoorbeeld de stemmen in zijn hoofd. "Dat het lijkt alsof hij dingen heeft gespeeld, sluit niet uit dat hij schizofreen is", zegt Stellamans.

"Hij vertoont alle kenmerken van schizofrenie: gevoelsarmoede, gebrek aan ziekte-inzicht, de imperatieve hallucinatiestemmen. Dan staat voor een clinicus de diagnose vast." (...) "Het zal u misschien opgevallen zijn, voorzitter, dat er bij De Gelder verschillende gedaanten waar te nemen zijn. Hij heeft verschillende gedragstoestanden die een ander beeld geven. Dat is eigen aan een schizofrene stoornis", zegt de gevangenispsychiater nog.

"U mag niet oordelen over ontoerekeningsvatbaarheid"

Hofvoorzitter Defoort neemt Stellamans ook op de korrel over een verslag waarin hij schrijft: "Ontoerekenbaarheid lijkt mijn inziens geen twijfel". Hofvoorzitter wijst hem daar nu voor terecht. "Dat is een juridisch begrip, geen medisch", zegt Defoort, "waarom hebt u die conclusie getrokken?" "Dat is een goede vraag", antwoordt Stellamans.

"Het gaat om een psychiatrische patiënt die de rest van zijn leven achter slot behandeld moet worden," zegt Stellamans. Defoort spelt hem nog eens de les: "Met alle respect, het is niet uw taak om daarover te oordelen, dat gebeurt in deze rechtszaal. Er zijn nog andere zaken zoals moraliteitsonderzoeken, die we moeten in acht nemen."

Defoort: "Is het niet zo dat u in akkoord met De Gelder afstand hebt gedaan van uw beroepsgeheim om hier te kunnen komen getuigen?" "De Gelder heeft een nota opgesteld waarin hij vraagt om alle dossiers kenbaar te maken", zegt Stellamans.

Ook procureur-generaal Yves Van Den Berge is streng voor Stellamans. "U hebt zich op het glad ijs van de toerekeningsvatbaar begeven en dat is een domein waar u juridisch niet voor geschoold bent." De procureur legt nog eens de nadruk op het tweede deel van de definitie van ontoerekeningsvatbaarheid: "Die hem ongeschikt maakt tot het controleren van zijn daden". De psychiater geeft toe dat hij zich daar inderdaad niet had mogen over uitlaten.