Vertrouwen maakt weerbaar - Pieter Timmermans

Het stormt in ons land. De herstructurering bij Caterpillar is een nieuwe mokerslag voor de Belgische industrie. 2013 is net twee maanden oud en er gingen al duizenden jobs verloren in onze nijverheid. Bovendien groeit de economie trager dan de 0,7% die enkele maanden geleden nog werd voorspeld.
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Het begrotingsconclaaf dat woensdag begint, dreigt dus bijzonder moeilijk te worden. Tenminste als we ons begrotingstekort dit jaar nog willen terugdringen tot 2,15% van het bbp zoals met Europa afgesproken. Dat moet mijns inziens onverminderd ons streefdoel blijven.

Vertrouwen

Een belangrijk pro-argument voor die ambitie is het vertrouwen in ons land, in onze engagementen, in onze toekomst. Het voorbije jaar kon de regering dat vertrouwen herstellen met als opvallende uitlopers de aanzienlijke daling van de spread met de Duitse overheidsobligaties en de gunstigere ratingvooruitzichten – van negatief naar stabiel – door de kredietbeoordelaar Fitch. Om er maar twee te noemen.

Vraag is of België zijn positieve imago na al die inspanningen wil ondermijnen? Het tij kan snel keren. Zeker nu de financiële markten na de Italiaanse verkiezingen opnieuw op eieren lopen. En de Amerikanen van begrotingscrisis in begrotingscrisis tuimelen. Neen, we moeten uit het oog van de storm blijven en ons niet in de kijker rijden. Want vertrouwen maakt weerbaar. Dus moeten we resoluut de begrotingsinspanningen op kruissnelheid houden.

Uitgaven

Wat wordt het? Lagere uitgaven of hogere belastingen? Hebben we wel de keuze? Nog ‘meer’ belastingen – d.w.z. een verhoging van de fiscale druk in termen van het bbp – is geen optie. Nu al kent ons land de hoogste belastingdruk in de eurozone en dat zowel op arbeid, kapitaal én consumptie. Hogere belastingen kunnen het fragiele economische herstel alleen maar schaden.

Anderzijds geven de cijfers aan dat er wel nog ruimte is om intelligente uitgavenbeperkingen door te voeren. De Nationale Bank schreef in haar jaarverslag dat de primaire uitgaven zijn gestegen tot ruim 50% van het bpp tegenover 42,5% in 2000. Het is toch moeilijk vol te houden dat er hier geen enkel besparingspotentieel meer zou bestaan. Aan alle regeringen in dit land om bijvoorbeeld overtuigend in te zetten op een meer efficiënte overheid. Tegelijk kan de performantie van de sociale zekerheid beter: 1% efficiëntiewinst op een totale massa van 80 miljard euro levert al gauw 800 miljoen op!

Saneren een voorwaarde, hervormen een must

Saneren is noodzakelijk om onze economische leefbaarheid te herstellen, hervormen des te meer willen we onze economische groei voldoende aansterken. Het eerste is een voorwaarde, het tweede een must. Hoe meer groei de ondernemers realiseren, hoe gemakkelijker de overheid de begroting op koers kan houden en hoe sterker het vertrouwen. Daarom wil ik nogmaals wijzen op het belangrijkste hervormingsdossier van 2013: het statuut arbeiders-bedienden dat als een tikkende tijdbom onze groeiperspectieven bedreigt. De crisis duurt nu al meer dan vier jaar – zonder veel optimisme dat het economisch onweer snel zal opklaren – en onze bedrijven zitten op hun tandvlees. Naast een loonkostenhandicap kunnen ze zich geen bijkomende arbeidsrechtelijke schok veroorloven.

Niemand wil de duizenden jobs en faillissementen op zijn geweten hebben als er niet tijdig een billijke en verstandige oplossing voor dit dossier uit de bus komt. De sociale partners en de regering starten vandaag het tripartiet overleg dat tegen eind maart tot een globale oplossing moet leiden. Allemaal zullen we de platgetreden paden moeten verlaten. Iedere arbeider bediende maken is onmogelijk, iedere bediende arbeider net zomin. Alleen een billijke oplossing is haalbaar.

De regering zette het afgelopen jaar al enkele belangrijke hervormingen in beweging. Bovendien herstelde ze het onmisbare vertrouwen in ons land onder meer door het begrotingstekort terug te schroeven tot minder dan 3% van het bpp. Willen we al die inspanningen op de helling zetten? Neen! De hervormingsdynamiek onverminderd verderzetten is een must om het economisch herstel aan te zwengelen en een dam op te werpen tegen de industriële erosie van ons land.

Pieter Timmermans

(De auteur is gedelegeerd bestuurder van het VBO)

 

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.