"Mohamed Ridouani kan mij opvolgen als burgemeester"

In een interview met Knack geeft Louis Tobback aan dat schepen Mohamed Ridouani (foto) hem misschien kan opvolgen als burgemeester van Leuven. "Ik heb hem opzettelijk veel bevoegdheden gegeven als schepen: personeel, onderwijs, milieu, stadsontwikkeling, autonoom gemeentebedrijf, economie en vastgoed. Misschien dat Ridouani er zijn nek over breekt. Misschien ook niet en dan is hij echt een hele grote."

De afgelopen maanden liet de 74-jarige Tobback enkele keren weten drie kandidaat-opvolgers te zien: zijn zoon Bruno, Europarlementslid Saïd El Khadraoui en Mohamed Ridouani. Het drietal maakte nooit zelf ambities in die zin bekend. In oktober antwoordde Bruno Tobback in de Kruitfabriek "eigenlijk wel" op de vraag van Tom Lenaerts "of hij hoopt ooit zijn vader op te volgen als burgemeester van Leuven". De SP.A Leuven neemt uiterlijk in 2015 een beslissing over de opvolging.

In Knack heeft Tobback het enkel over Ridouani. "Hij heeft zijn brutale en zelfs onhebbelijke kanten, maar ook nieuwe inzichten, geeft blijk van een andere manier van aanvoelen van nieuwe problematieken dan ik. Hij heeft ook een andere omgang met actievoerders en een frisse kijk op nieuwe vormen van participatie", aldus Tobback. Aan Belga stelde Louis Tobback vanmiddag "geen verdere commentaar te willen geven".

De 33-jarige Ridouani werd als lid van Spirit op de kartellijst SP.A-Spirit in 2006 voor het eerst verkozen als Leuvens gemeenteraadslid. Hij werd onmiddellijk schepen. Enkele jaren later sloot hij zich aan bij de SP.A. Hij is een geboren en getogen Leuvenaar. Zijn beide ouders zijn van Marokkaanse origine. Ridouani is momenteel de drijvende kracht achter het streven om Leuven tegen 2030 klimaatneutraal te maken.