"Zou u me in mijn ogen willen kijken alsjeblieft?"

De vierde getuige die vandaag op het proces-De Gelder op de getuigenstoel heeft plaatsgenomen, is kinderverzorgster Hilde De Bondt. Zij is de vrouw die de beschuldigde in het kinderdagverblijf Fabeltjesland met een swiffer te lijf ging en ook vandaag heeft ze de confrontatie met hem aangedurfd.

In tegenstelling tot haar collega's wordt Hilde De Bondt niet gesteund door slachtofferhulp. De vrouw getuigt rustig over het drama dat De Gelder aanrichtte in het kinderdagverblijf. Ze zoekt oogcontact met de beschuldigde en kijkt zijn richting uit, maar De Gelder weigert op te kijken en houdt zijn blik op de beklaagdenbank gericht.

Op het einde van de getuigenis van kinderverzorgster De Bondt vraagt de voorzitter van het hof van assisen Koen Defoort aan De Gelder: "Heb je nog iets te zeggen aan deze getuige?". De beschuldigde zegt van niet.

De kinderverzorgster wil van De Gelder weten wat hij er zelf van vindt en "Waarom moesten wij dat meemaken?". De Gelder antwoordt droog: "Ik heb het moeilijk om het uit te leggen en mijn advocaat kan dat evenzeer."

Daarop raapt De Bondt al haar moed bijeen en zegt dapper: "Zou u me in mijn ogen willen kijken, alsjeblieft." De Gelder kijkt terug, weet met zijn armen geen blijf. Het oogcontact duurt tientallen seconden en het is muisstil in de zaal.

Nadat de advocaten van de burgerlijke partijen de beschuldigde nog enkele vragen hebben gesteld, richt de kinderverzorgster zich opnieuw tot De Gelder en besluit: "Ik vind het een enorm laffe daad."

Meest gelezen