Kamer krijgt inzage in contracten ACW en Belfius

De leden van de Kamer krijgen inzage in de veelbesproken contracten tussen Belfius en het ACW. De commissie Financiën heeft daarvoor het licht op groen gezet. De contracten stonden centraal in het ontslag van Steven Vanackere (CD&V) als minister van Financiën.

De Kamercommissie Financiën heeft Belfius en het ACW een brief gestuurd met de vraag de contracten tussen beiden in een strikte vertrouwelijkheid aan enkele leden per fractie voor te leggen. Dat gebeurde op voorstel van Carl Devlies (CD&V) en kreeg de goedkeuring van de meerderheidspartijen. Groen en de N-VA onthielden zich. Het Vlaams Belang stemde tegen.

Het ACW heeft inmiddels positief op de vraag geantwoord. Verwacht wordt dat ook Belfius dat zal doen. Om de commerciële belangen van de bank niet te schaden, krijgen de parlementariërs discretieplicht.

Onderzoekscommissie is onwaarschijnlijk

Over de wetsvoorstellen voor de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie wordt pas volgende week gestemd. De kans lijkt klein dat die er ook effectief komt. Patrick Dewael (Open VLD) wees de commissie Financiën op de beperkingen van zo'n onderzoekscommissie.

De oppositie lijkt echter niet op te geven. Peter Dedecker van de N-VA is van mening dat een loutere inzage van documenten vaak lekken in de hand werkt terwijl dergelijke praktijken strafbaar zijn als ze in het kader van een onderzoekscommissie gebeuren.