Kinderen slikken steeds meer geneesmiddelen

in 2011 werden in ons land 6,6 miljoen verpakkingen met geneesmiddelen voor kinderen en jongeren verkocht. De verkoop van medicijnen stijgt daarmee veel sneller dan het aantal jongeren.

De cijfers komen van Het Laatste Nieuws, dat zich baseert op gegevens van het Riziv, de rijksdienst voor ziekte en invaliditeit. Het gaat in totaal om 107 miljoen pillen, druppels en vaccins die in 2011 verkocht werden voor jongeren, in totaal goed voor 6,6 miljoen dozen.

Dat is 6% meer dan in 2007 terwijl het aantal jongeren in die periode slechts met 2% is gestegen. Conclusie: jongeren slikken steeds meer geneesmiddelen.

Het gaat dan vooral om medicijnen tegen luchtwegeninfecties en dat zou volgens de krant vooral te wijten zijn aan de luchtvervuiling en de hoeveelheid fijn stof in de lucht. Anderzijds stijgt ook het aantal kinderen met diabetes. Vooral diabetes type 2, dat verband houdt met overgewicht, is in opmars. Ondanks ontradingscampagnes blijft ook het gebruik van antibiotica bij kinderen erg hoog.

Het geneesmiddelenverbruik bij jongeren kost het Riziv jaarlijks 116 miljoen euro of gemiddeld 52,68 euro per kind. Voor de gemiddelde Belg ligt het verbruik echter veel hoger: namelijk op 254 euro per persoon.