N-VA richt "schaduwcollege" op in Riemst

In Riemst heeft oppositiepartij N-VA een schaduwcollege opgericht. De bevoegdheden van burgemeester en schepenen zijn ook onder haar eigen zeven raadsleden verdeeld. Het moet de N-VA toelaten alle dossiers nog nauwgezetter op te volgen en dus nog efficiënter oppositie te voeren.

Fractieleider Jan Peumans zegt dat zijn partij het met ongeveer een derde van het voorgestelde beleid niet eens is. Het gaat dan onder meer om de nieuwbouw in de gemeente, die volgens de N-VA te veel wordt doorgedreven.

"Als men zegt dat men open ruimtes maximaal wenst te handhaven, dan moet je niet elke vierkante meter in het dorp proberen vol te bouwen", zegt Peumans daarover.

Burgemeester Mark Vos (CD&V) zegt dat hij weinig problemen heeft met een schaduwcollege, als dat constructief te werk gaat. Het is de taak van de oppositie om het beleid kritisch te bekijken, zegt hij.