Politie moet gevonden fietsen minder lang op stal houden

Gemeenten zullen gevonden fietsen binnenkort nog slechts drie maanden in bewaring moeten houden, tegenover zes maanden nu. Op voorstel van SP.A-fractieleidster Karin Temmerman zette de Kamercommissie Justitie daarvoor het licht op groen. De socialiste verwacht dat de gemeenten door de ingreep heel wat zullen kunnen besparen.

Tot op vandaag vallen fietsen onder de "gevonden voorwerpen" die gemeentebesturen minstens zes maanden moeten bewaren. Maar elk jaar worden naar schatting 150.000 fietsen gestolen, aldus Temmerman. Daarnaast haalt de politie in de studentensteden jaarlijks duizenden fietsen op, wat heel wat opslagruimte vereist.

"De praktijk leert ons dat de fietsen waarvan de rechtmatige eigenaar zich niet binnen de maand meldt ook later niet meer worden opgehaald", argumenteert Temmerman. "Het is dus zinloos én duur om gevonden fietsen zes maanden lang bij te houden."

Aangezien elke fiets een vierkante meter opslagruimte nodig heeft, verwacht de socialiste dat de maatregel wat extra financiële ademruimte zal opleveren. "Voor een stad als Gent betekent het toch al snel een besparing van enkele honderdduizenden euro's", besluit ze.