Stad Kortrijk schrapt 104 banen

In Kortrijk verdwijnen de komende zes jaar 104 banen bij de stadsdiensten. Dat heeft het stadsbestuur bekendgemaakt bij de voorstelling van de begroting 2013. Het gaat om bijna een achtste van het personeelsbestand. Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) benadrukt dat er geen naakte ontslagen vallen.

Momenteel stelt de stad Kortrijk 850 personeelsleden te werk. Binnen zes jaar moeten daarvan nog 746 overblijven. Dat heeft het stadsbestuur bekendgemaakt bij de voorstelling van de begroting 2013. Het cijfer slaat op voltijdse equivalenten. Hoeveel mensen effectief verdwijnen, is nog niet geweten.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne haastte zich om te zeggen dat er geen naakte ontslagen zullen vallen. De inkrimping zal via natuurlijke afvloeiing gebeuren door pensionering of vrijwillig vertrek. Bedoeling is slechts 1 op de 3 vertrekkende personeelsleden te vervangen.

"We gaan dienst per dienst bekijken hoe we het personeel het beste kunnen inzetten. De kaasschaaf wordt niet blind gehanteerd", verklaarde Van Quickenborne. "Ik ben ervan overtuigd dat een stad als Kortrijk met minder mensen toch meer kan presteren."

In 2015 begroting in evenwicht

Kortrijk torst momenteel een begrotingstekort dat in de miljoenen loopt. Om dat gat te dempen, kiest het nieuwe stadsbestuur volop voor besparingen. Hogere belastingen komen er niet. Wel verlaagt de stad een hele reeks premies en toelagen. Zo daalt het bedrag van de geboortepremies en krijgen honderdjarigen geen cadeaucheque meer. 

Alles samen wordt 5 miljoen euro bespaard. Dat brengt het tekort voor 2013 terug op 6,16 miljoen euro. "De knik is ingezet", besloot de burgemeester. "Het is de bedoeling in 2015 tot een begroting in evenwicht te komen."