"Ik wil niet vervallen in groepsegoïsme"

Minister van Pensioenen en vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) wil de begrotingsdoelstellingen die afgesproken zijn met Europa, niet loslaten. "Structurele maatregelen zijn nodig om de vergrijzing aan te pakken", klinkt het.

Morgen begint de federale regering aan de begrotingscontrole om de begrotingsnorm van 2,15 procent van het bruto binnenlands product, afgesproken met de EU, te halen. Daarvoor zou ongeveer twee tot drie miljard euro extra bespaard moeten worden. Het belooft weer een flink partijtje armworstelen te worden, te meer omdat PS-vicepremier Laurette Onkelinx de coalitiegenoten eerder had geërgerd door te pleiten voor wat minder besparingen.

Vanmorgen kreeg ze steun uit onverwachte hoek: enkele hoofdeconomen van grote financiële instellingen, onder meer Belfius, KBC, ING en Petercam, pleiten ervoor dat de regering zich niet op die norm van 2,15 procent zou blindstaren. Volgens hen zou het iet of wat lossen van de begrotingsteugels het vertrouwen op de financiële markten niet onderuithalen, zoals de afgelopen jaren beweerd werd. 

Maar in het vragenuurtje in de Kamer werd duidelijk dat Open VLD dat pleidooi niet genegen is. "Elke euro we niet aan rente op de staatsschuld uitgeven, is een euro die we kunnen investeren in de vergrijzing", aldus De Croo. "En niet omdat Europa dat vraagt, maar omdat het nodig is de vergrijzingsproblematiek ten gronde aan te pakken."

"In mijn ogen is een structurele begrotingsinspanning daarom cruciaal", benadrukte de liberale minister. "Doen we dat niet, dan vervallen we in een soort groepsegoïsme, waaraan ik niet wil meewerken." 

Wie van de regeringspartners krijgt zijn zin? Dat zullen we weten na het begrotingsonderhandelingen. Maar dat die vuurwerk zullen opleveren, lijkt nu al duidelijk.