"Louis Tobback daagt me uit"

De Leuvense schepen Mohamed Ridouani (SP.A) voelt zich gevleid door de lovende woorden van burgemeester en partijgenoot Louis Tobback in een interview met Knack. Tobback schoof Ridouani naar voren als een mogelijke opvolger. "Aangenaam om te lezen", reageert Ridouani, maar hij ontkent tegelijk dat er een scenario op tafel ligt waarbij Tobback voor 2018 zijn sjerp zou doorgeven.

De Leuvense burgemeester Louis Tobback (SP.A, foto in tekst) staat bij het grote publiek bekend als een politicus die de harde taal niet schuwt, veeleer dan iemand openlijk in de bloemetjes te zetten. Het interview in het weekblad Knack viel dan ook op door de lovende woorden voor schepen Mohamed Ridouani (foto bovenaan).

Tobback gaf in het interview aan dat Ridouani hem zou kunnen opvolgen als burgemeester. "Ik heb hem opzettelijk veel bevoegdheden gegeven als schepen: personeel, onderwijs, milieu, stadsontwikkeling, autonoom gemeentebedrijf, economie en vastgoed. Misschien dat Ridouani er zijn nek over breekt. Misschien ook niet en dan is hij echt een hele grote", liet de burgemeester optekenen.

"Ik was aangenaam verrast", reageert Ridouani in "De ochtend" op Radio 1. "Zeker als u weet dat Louis Tobback nogal spaarzaam is met complimenten", lacht hij. "Dus het was wel fijn om te lezen."

Al merkt hij op dat Tobback hem ook "brutale en zelfs onhebbelijke kantjes" toeschreef - wat Ridouani zelf ook toegeeft. "Het was niet alleen sunshine wat er te lezen stond, maar zo is onze burgemeester en ik apprecieer hem op die manier ook wel. Maar als hij zegt dat ik brutaal ben dan neem ik aan dat hij bedoelt dat ik niet op mijn mond gevallen ben."

"Partij beslist wie Tobback opvolgt"

Volgens Ridouani zitten hij en de burgemeester vaak op dezelfde golflengte: "Laat ons zeggen dat Tobback en ik elkaar heel vaak vinden." Maar of dat wil zeggen dat Tobback Ridouani boven zijn eigen zoon - SP.A-voorzitter Bruno Tobback - zou verkiezen als toekomstige burgemeester, wil Ridouani niet gezegd hebben.

"Laten we daar voorzichtig mee zijn. Hoe ik het interpreteer is dat hij mij uitdaagt. Invloed wordt niet op een zilveren plaatje aangeboden, je moet dat verdienen en je moet er echt staan. Ik zie dat als een uitdaging, ik zal het echt moeten waarmaken en ik ben dat dan ook van plan."

In elk geval ligt er op dit moment "absoluut geen" scenario op tafel waarbij Tobback voor 2018 zou stoppen, benadrukt Ridouani. "Als hij zou stoppen, dan is dat zijn beslissing. Maar niets zegt dat het niet zal gebeuren en dan zal de partij moeten beslissen wie de burgemeester opvolgt en anders zal het aan de partij zijn om te beslissen wie in 2018 de lijst zal trekken."