"Peeters mijn grootste uitdager? Neen, mijn grootste hoop"

Het relletje tussen N-VA-voorzitter Bart De Wever en Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) over de zogenoemde copernicaanse omwenteling lijkt alweer met de mantel der politieke liefde bedekt te zijn. Nadat Peeters gisteren in "Villa politica" ontkend had dat hij die institutionele omwenteling zou willen laten vallen, is het incident voor De Wever gesloten. "Ik hoop dat we partners kunnen zijn", zei hij in "De ochtend".
(archieffoto)

Bart De Wever uitte gisteren in een interview met de Franstalige krant La Libre Belgique zijn bezorgdheid over de grote copernicaanse omwenteling waar zijn partij voor pleit. De N-VA-voorzitter had minister-president Peeters eerder immers horen zeggen dat de focus de komende jaren op het sociaal-economische moet liggen.

Voor De Wever het bewijs dat de institutionele hervormingen die hij broodnodig acht, er niet zouden komen. De N-VA-voorzitter zag ook meteen zijn grootste nachtmerrie uitkomen: een regering-Di Rupo II.

"Ik was even geschrokken van die uitspraken van Peeters", gaf De Wever toe in "De ochtend". "Ik meende begrepen te hebben dat hij niet door wil gaan met de copernicaanse omwenteling." Vandaar zijn forse reactie in de krant.

Maar de reactie van Peeters gisteren in "Villa Politica" stelt De Wever meer gerust. "Gisteren zei Peeters dat hij voor die omwenteling wil gaan en dan is het incident voor mij meer dan gesloten. Ik hoop dat we partners kunnen zijn."

De Wever sprak dan ook verzoenende taal en ziet Peeters niet als zijn grootste concurrent bij de komende verkiezingen in 2014. "Peeters is niet mijn grootste uitdager. Hij is mijn grootste hoop. Bij Peeters heb ik veeleer een collegiaal gevoel. Hij is een goed minister-president. Ik hoop dat we na een faire, maar harde campagne kunnen samenwerken."

"Ontslag Vanackere niet einde van ACW-saga"

De Wever liet in "De ochtend" ook zijn licht schijnen over het ontslag van Steven Vanackere (CD&V, foto in tekst) en het hele ACW-dossier. De N-VA-voorzitter was formeel: "De ACW-saga eindigt niet met zijn ontslag. We wachten nog altijd op de antwoorden die we zoeken. De duidelijkheid is er helemaal niet gekomen."

De Wever wil ook niet meer horen dat zijn partij het ontslag van Vanackere veroorzaakt heeft "of dat we de vrijwilliger aanvallen", zoals staatssecretaris Servais Verherstraeten (CD&V) gisteren in "Terzake" liet uitschijnen. "Dat lijken me afleidingsmanoeuvres", pareert De Wever, "dat is totaal niet aan de orde".

Volgens De Wever leidt de "perceptie-oorlog" iedereen af van de essentie: "Men maakt van het ACW het grote slachtoffer, maar dat is niet juist. De essentie is de vraag wat er met dat belastinggeld is gebeurd. Daarover willen wij een onderzoekscommissie."

Opvallend is dat De Wever niet meer over fraude sprak zoals zijn partijgenoot Peter Dedecker eerder deed, maar wel over een "fundamentele oneerlijkheid". "De vraag is of het een legale of illegale oneerlijkheid is."

"Volgens ons is het illegaal. Maar als de Belastingsinspectie zegt dat het legaal is, dan wil ik weten wie daar de politieke verantwoordelijkheid voor draagt, wie dat legaal gemaakt heeft."