"Vande Lanotte zou Vlaamse regering moeten feliciteren"

De Vlaamse minister van Financiën Philippe Muyters (N-VA) zegt dat er in Vlaanderen maar 1 belastingverhoging is geweest en dat is de verdeeltaks. Muyters reageert daarmee op de uitlatingen van vicepremier Johan Vande Lanotte (SP.A). Vande Lanotte had in "Villa Politica" gezegd dat "niemand de belastingen meer liet stijgen dan Muyters".
Praten over de N-VA. Johan Vande Lanotte kan het - ondanks zijn belofte - toch niet laten.

"De bewering van Johan Vande Lanotte klopt gewoon niet", reageert N-VA-minister Philippe Muyters. "Er is in Vlaanderen maar 1 belastingverhoging geweest en dat is de verdeeltaks. Voor de rest gaat het om een betere, meer efficiënte werking van onze diensten", klinkt het.

Johan Vande Lanotte (foto) had gezegd dat er "in heel Europa geen enkele minister is, zoals de Vlaamse N-VA-minister van Financiën Philippe Muyters, die zo'n stijging van de fiscale ontvangsten heeft gehad. De belastingen die de Vlaamse regering zelf int, zijn dubbel zo snel gestegen als die van de federale regering."

"Ik aanvaard dat, want we zitten mee in de meerderheid. En hiermee financieren we onderwijs, kinderopvang en innovatie", voegde Vande Lanotte er nog aan toe. "Maar het is wel schandelijk en schijnheilig als je in je eigen regering de eigen fiscale ontvangsten ziet verdubbelen en dan van een andere zeggen dat hij het fout doet. Bovendien heeft de Vlaamse regering  de belasting op arbeid met 800 miljoen verhoogd."

"De stijging van de taks op arbeid met 800 miljoen, dat is de jobkorting", reageert Muyters. "Vande Lanotte vergeet blijkbaar wel dat iedereen het eens was met de schrapping ervan", gaat Muyters verder.

Muyters vindt dat Vande Lanotte de Vlaamse regering net zou moeten feliciteren, "omdat wij, sinds we de inning van de verkeersbelasting zelf doen, met hetzelfde tarief betere resultaten kunnen voorleggen dan de federale dienst. Het grote verschil met de federale regering is dat de stijging van de inkomsten bij hen wel het gevolg is van beslissingen van de federale regering", besluit Muyters.

De scherpe uitspraak van Vande Lanotte aan het adres van de N-VA is opvallend. Eind januari had hij nog gezworen dat hij tot aan de verkiezingen van 2014 niet meer over die partij zou spreken. "Je wint verkiezingen wanneer je over jezelf praat. Als je over iemand anders praat, verlies je", klonk het toen.