"We hebben nooit misleidende reclame verspreid"

Test-Aankoop tekent beroep aan tegen de beslissing van de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP). Die had de consumentenorganisatie veroordeeld voor misleidende reclame op haar website. Test-Aankoop ontkent dat en zegt dat de hele zaak op een "semantische discussie" is gebaseerd.

De JEP veroordeelde Test-Aankoop nadat een consument een klacht had ingediend voor misleidende reclame. Op haar website had de consumentenorganisatie een tabletcomputer als geschenk beloofd. In werkelijkheid ging het om een eenvoudig gadget, zonder touchscreen of wifi. Ook de technische gegevens zouden in het Nederlands foutief zijn weergegeven.

Test-Aankoop weerlegt deze beschuldiging met klem en houdt vol dat ze nooit misleidende reclame heeft verspreid. "De fouten in de technische gegevens werden lang voor de klacht al rechtgezet", zegt woordvoerder Jean-Philippe Ducart.

Volgens Ducart is de hele zaak op een "semantische discussie" gebaseerd. "Het hele debat gaat over het woord "tablet". Mensen denken onmiddellijk aan een toestel zoals een iPad. Maar een tablet heeft niet noodzakelijk al die technische kenmerken." Hij houdt vol dat het aanbod van Test-Aankoop duidelijk is en dat de technische gegevens met het voorgestelde product overeenkomen. De organisatie tekent daarom beroep aan tegen de veroordeling.