Gorbatjsov hekelt beleid van Poetin in Rusland

De gewezen Sovjetleider Mikhail Gorbatsjov verwijt de huidige Russische president Vladimir Poetin dat die de vrijheden van de burgers afpakt die verkregen zijn na de ondergang van het communisme in de Sovjet-Unie. Hij schuwt daarbij de harde woorden niet.

Gorbatsjov riep Poetin op om "niet bang te zijn van de eigen bevolking" en zei dat de kring van toplui rond Poetin vol zit met "dieven en corrupte ambtenaren".

De 82-jarige Gorbatsjov viel vooral uit naar recente wetten van Poetin die de politieke en individuele rechten van de burgers inperken en vooral het recht om kritiek te uiten op de overheid. Ook de censuurwetten voor het internet vinden geen genade bij de voormalige Sovjetpresident. Volgens hem vormen die wetten samen "de grootste repressie sinds de val van het communisme in de Sovjet-Unie".

"Gorbie"(boven)  steunde Poetin nochtans toen hij de eerste keer aan de macht kwam tien jaar geleden, maar sindsdien zijn de relaties tussen beide mannen erg gespannen. Onlangs liet Poetin (links) zich ontvallen dat "de tong van Gorbatsjov moest worden afgesneden".

Hoe dan ook merkt Gorbatsjov dat de jonge generatie in Rusland niet langer bereid is om zich te laten muilkorven door het regime en hij heeft hoop voor een nieuwe omwenteling.

Architect van een mislukte hervorming

De hervormer Mikhail Gorbatsjov werd in 1985 de laatste communistische leider en president van de Sovjet-Unie. Met meer openheid en economische liberalisering poogde hij het vastgelopen Sovjetmodel te redden, maar dat kwam te laat. Eind '91 trad Gorbatsjov af en werd de Sovjet-Unie ontbonden.

In eigen land  is Gorbatsjov niet erg populair, want hem wordt het verlies van prestige en economische en politieke chaos aangewreven. Gorbatsjov ziet dat anders: hij stelt dat hij de Russen meer vrijheid heeft gegeven. Hij verdedigt ook het opgeven van de machtspositie van de Sovjets in Oost-Europa na de Tweede Wereldoorlog. "Aan wie anders zou ik Polen hebben moeten geven dan aan de Poolse bevolking", merkt hij op.