Handel in ijsbeerhuiden wordt niet verboden

Er komt geen internationaal verbod op de handel in ijsbeerhuiden. Het voorstel lag op tafel op de Cites-conferentie in Bangkok, maar haalde geen tweederdemeerderheid. Het WWF relativeert, en zegt dat de opwarming van de aarde een veel grotere bedreiging vormt voor de slinkende ijsberenpopulatie.
1996 AP

In Bangkok praten 178 landen over hoe bedreigde dier- en plantensoorten beter kunnen worden beschermd. De ijsbeer zit in categorie 2 van Cites (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Life Fauna and Flora). Dit betekent dat de internationale handel in de soort onderworpen is aan strenge regels.

De vraag die op de conferentie voorlag, was of de bedreiging van de ijsbeer door de opwarming van het klimaat zo groot was dat de extra druk door de jacht niet meer geoorloofd zou zijn. De VS en Rusland antwoordden "ja" op die vraag en wilden verder gaan in de bescherming dan nu het geval is, maar stootten onder meer op hevig verzet van Canada. Dat wees erop dat de jacht op ijsberen een belangrijke bron van inkomsten vormt voor de Inuit, een autochtone bevolkingsgroep in het noorden van Canada. Ook de EU en Noorwegen waren niet per se voorstander van een strikt verbod.

De ijsbeer heeft erg te lijden onder de klimaatopwarming. Door de smeltende poolkap wordt zijn leefgebied steeds kleiner. Jaarlijks worden er naar schatting 800 ijsberen gedood. Het totale aantal ijsberen wordt geschat op 20.000 tot 25.000. Tegen 2050 zou tweederde van die populatie verdwenen zijn. De dieren komen nog voor op het grondgebied van Canada, de VS, Rusland, Noorwegen en Groenland.

AP1998