Kamerleden willen alsnog inzage in contracten ACW en Belfius

MR-fractieleider Daniel Bacquelaine vindt dat de Kamer inzage moet krijgen in het volledige akkoord tussen het ACW en Belfius, dus ook het deel rond de commerciële deal dat wordt verbroken. Het zou een goede zaak zijn dat de betrokkenen opnieuw tekst en uitleg komen geven in commissie. Peter Dedecker (N-VA, foto) vindt de demarche van de staatsbank en de arbeidersbeweging alleszins vreemd.

Belfius en het ACW kwamen overeen dat de bank de ACW-winstbewijzen afkocht voor 110 miljoen euro. Daarvan werd 72 miljoen opnieuw aan Belfius geleend in de vorm van een eeuwigdurende lening. De rente daarop bedraagt 6,25 procent, maar nadien bleek dat er een commerciële deal bestond rond 1,5 procent extra, indien aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. Die laatste omstreden deal wordt nu geschrapt.

Voor Bacquelaine moet het parlement over alle documenten beschikken. Dat de deal nu wordt geschrapt, mag geen excuus zijn om parlementsleden geen kennis te laten nemen van wat onderhandeld was. Hij merkt ook op dat Belfius en het ACW vorige week zijn komen uitleggen waarom die deal werd gesloten. Het zou goed zijn mochten ze nu duidelijk komen maken waarom ze de deal nu laten vallen.

Zijn liberale collega Luk Van Biesen vindt het een goede zaak dat beide partijen de deal laten vallen, in die zin dat er duidelijkheid komt, maar niettemin moeten de contracten nagekeken worden. Hij verwacht dat ze eerstdaags ter griffie zullen aankomen.

Oppositielid Peter Dedecker (N-VA, foto boven) vindt het schrappen van de commerciële deal zeer vreemd. Hij herhaalt zijn pleidooi voor een onderzoekscommissie om uit te zoeken wat daar achter zit. Die moet ook duidelijkheid verschaffen over de historische contracten tussen Dexia Bank België en het ACW.

CD&V-fractieleider Raf Terwingen neemt akte van de beslissing en gaat ervan uit dat het ACW en Belfius de beslissing allebei hebben genomen om verdere schade aan hun eigen instelling te voorkomen. Het is voor Terwingen zeker in het belang van de bank en de belastingbetaler dat er nu duidelijkheid komt over de contracten. Hij hoopt ook dat de saga daarmee ook eindelijk zal kunnen stoppen.

Jean-Marie Dedecker meent dat zowel het ACW als de zusterorganisatie MOC nu zelf het bewijs leveren dat de commerciële deal op zijn minst onethisch, maar misschien ook frauduleus was. "Door er "spontaan" afstand van te nemen, verraden de twee steunpilaren van de christelijke zuil dat het contract het daglicht niet kan verdragen", aldus Dedecker, die ook een parlementaire onderzoekscommissie wil.

Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang) wilde tijdens de plenaire vergadering nog weten of de confidentialiteit rond de inzage van de contracten nog overeind blijft. Kamervoorzitter André Flahaut antwoordde dat over de omstandigheden van de inzage van de contracten zal worden beslist wanneer de Kamer er over beschikt.