Nederlandse militairen niet vervolgd voor Srebrenica

In Nederland zullen drie vroegere legerbevelhebbers niet vervolgd worden voor medeplichtigheid aan de oorlogsmisdaden in Srebrenica. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Nabestaanden van de Bosnische moslims die in Srebrenica werden vermoord, hadden een klacht ingediend tegen de officieren.
AP2006
Thom Karremans

Thom Karremans was bevelhebber van de Nederlandse VN-eenheid, Dutchbat, in Srebrenica toen de moslimenclave in juli 1995 door troepen van de Servische generaal Ratko Mladic onder de voet werd gelopen. Duizenden Bosnische moslims werden vermoord.

Bij de slachtoffers waren de elektricien van het bataljon en ook de vader en een broer van een tolk die voor Duchtbat werkte. Zij werden door de Nederlandse militairen overgedragen aan de Bosnische Serviërs, die hen vermoordden.

In 2011 bepaalde het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor de dood van de drie moslimmannen. Die uitspraak maakte de weg vrij voor het aanklagen van Karremans en twee van zijn ondergeschikten.

Maar het Openbaar Ministerie heeft nu beslist dat de drie niet vervolgd zullen worden. "Op basis van intensief en nauwgezet feitenonderzoek, komt het Openbaar Ministerie tot het oordeel dat Karremans en zijn twee ondergeschikten niet strafrechtelijk verwijtbaar betrokken zijn geweest bij de door het Bosnisch-Servische leger gepleegde misdaden."

Nabestaanden van de slachtoffers in Srebrenica reageren teleurgesteld op de niet-vervolging. De woordvoerster van de Vereniging van Moeders uit Srebrenica en Podrinje blijft erbij dat Karremans wel degelijk verantwoordelijk is voor de doden die in Srebrenica zijn gevallen.

"Toen het leger van generaal Mladic Srebrenica aanviel, had Karremans als commandant van Dutchbat ons moeten beschermen", zegt zij. "En dat heeft hij niet gedaan. In plaats daarvan heeft hij ons aan Mladic uitgeleverd, wat tot de volkerenmoord leidde."

The Associated Press2012

De woordvoerster is niet verbaasd dat Karremans in Nederland niet wordt vervolgd. "Per slot van rekening is hij, na als overste uit Srebrenica te zijn teruggekeerd, door de Nederlandse regering zelfs bevorderd tot kolonel. Maar wij weten dat hij voor God verantwoordelijk is, nu hier op aarde nog. Wij gaan in elk geval door tot hij zelf zijn verantwoordelijkheid erkent."