Onderzoek naar werking gerecht in zaak Jonathan Jacob

De Hoge Raad voor de Justitie gaat een bijzonder onderzoek voeren naar de werking van het gerecht in de zaak Jonathan Jacob. Dat is de jongeman die in een cel in Mortsel om het leven kwam na een tussenkomst het Bijzonder Bijstandsteam van de lokale politie. De raad gaat met haar onderzoek in op de vraag van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD).

Het bijzonder onderzoek kan wel pas gebeuren, nadat de heropende strafzaak naar schriftvervalsing is afgesloten. Volgens de ouders van Jonathan Jacob is er een cruciaal document uit het dossier verdwenen. Het gaat om de vraag wie verantwoordelijk is voor het bevel om Jonathan Jacob "plat te spuiten". Het onderzoek daarnaar is onlangs weer geopend omdat er onduidelijkheid is over de rol van procureur Herman Dams.

De Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie van de Hoge Raad, die belast is met onderzoeken naar de werking van justitie, zal nagaan of in dit dossier het onderzoek 'volgens de regels van de kunst' is verlopen. Ze zal ook de relatie tussen procureur-generaal Yves Liégeois (van het parket-generaal) en procureur des Konings Dams (van  het parket) onder de loep nemen en onderzoeken hoe zij de zaak hebben beheerd.

In afwachting zal de Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie al enkele voorbereidende stappen ondernemen. Zo wil ze officieel informatie inwinnen bij een aantal actoren over de initiatieven die ze in deze zaak reeds hebben genomen. Om het bijzonder onderzoek sereen en zorgvuldig te laten verlopen, wil de Hoge Raad voor Justitie zich voorlopig van verdere commentaar onthouden.

De Hoge Raad voor de Justitie werd in het leven geroepen om magistraten te benoemen en externe controle uit te oefenen op het functioneren van justitie. Ze staat buiten het parlement, buiten de regering en buiten de rechterlijke macht en kan dus naar eigen zeggen met de grootst mogelijke objectiviteit de werking van het gerechtelijk apparaat controleren en helpen verbeteren.