Ook met aflatoxines besmette maïs in België

Van de met de kankerverwekkende stof aflatoxine besmette maïs is ook een deel in België terechtgekomen. Het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) heeft het grootste deel van deze gecontamineerde zending, 53.000 ton maïs, geblokkeerd. Het andere deel werd verwerkt in voeder voor varkens, pluimvee en in mindere mate in rundveevoeder. Op basis van de beschikbare info kan in de melk de zeer strenge norm voor aflatoxines niet overschreden worden.

Het FAVV werd op 1 maart via het waarschuwingssysteem van de Europese Commissie geïnformeerd "van de aanwezigheid van aflatoxines in maïs die geleverd werd aan Nederland en Duitsland". Afgelopen dinsdag lichtte een Belgische trader het Agentschap in over een lot maïs dat een lichte overschrijding van de Europese norm vertoonde en dat aan een Belgische voederfabrikant was geleverd.

Een gedeelte van die zending is rechtstreeks of onrechtstreeks aan vijf Belgische veevoederbedrijven geleverd. Het grootste deel is geblokkeerd, en het andere deel werd verwerkt. "De norm in de samgengestelde voeders is over het algemeen niet overschreden, en waar dat, rekening houdend met de inmengingsgraad van de maïs in voeder, wel het geval was, werden de voeders die nog op de bedrijven aanwezig waren direct geblokkeerd."

Het FAVV besluit dat op basis van de beschikbare informatie "de zeer strenge norm van 0,05 part pro billion voor aflatoxines in de melk niet overschreden kan worden". Voor alle zekerheid worden nog verdere tests uitgevoerd. De resultaten zullen begin volgende week bekend zijn.