Vraag naar opheffing onschendbaarheid Jean-Marie Dedecker

De Antwerpse procureur-generaal heeft aan de Kamer gevraagd om de parlementaire onschendbaarheid van Jean-Marie Dedecker (LDD) op te heffen. De vraag gaat terug op een zaak over de mogelijke inbreuken op de wetgeving over privédetectives.

In 2009 had Jean-Marie Dedecker een privédetective ingehuurd. Die moest onderzoeken of toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht enig voordeel zou hebben gehad bij de verkoop van het gerechtsgebouw in Veurne.

Volgens Dedecker werd de vraag om zijn onschendbaarheid op te heffen al een tijd geleden aan de Kamer overgemaakt, maar werd nog extra uitleg gevraagd.