Wat ligt er op tafel bij Ford Genk en toeleveranciers?

Bij Ford Genk is er een ontwerpakkoord bereikt over de ontslagvergoeding voor de werknemers. Dat meldt de sociaal bemiddelaar. Morgen zullen de arbeiders over het voorstel stemmen. Voor de werknemers van vier toeleveranciers is er nog geen akkoord. Maar wat ligt er nu precies op tafel?

Officieel zijn geen bedragen vrijgegeven, maar nu vakbonden en directie bij Ford Genk een ontwerpakkoord klaar hebben over een ontslagvergoeding, lekken ook de eerste bedragen uit. Er is sprake van een eenmalige afscheidspremie van 6.800 euro bruto voor alle werknemers met minder dan 20 jaar dienst. Wie meer dan 20 jaar dienst heeft, zou dat bedrag verdubbeld zien tot 13.600 euro.

Daarbij zou een "gouden handdruk" komen van van 2.000 euro per dienstjaar bij een vervroegd vertrek. Wie tot het einde blijft - in principe dus tot december 2014 - mag dit bedrag verhogen tot 2.450 euro per dienstjaar. Voorts is er nog een éénmalige premie van 3.000 euro voor wie vertrekt op 1 juni 2013, als er van twee naar één post wordt overgeschakeld.

Het gaat om niet-officiële bedragen die circuleren aan de bedrijfspoort bij Ford Genk en op internetfora. Vakbonden en directie hebben officieel zwijgplicht en zullen de bedragen pas onthullen op een personeelsvergadering vrijdag. Dan zullen de arbeiders ook over het voorstel stemmen. De bedragen zouden betrekking hebben op 4.000 werknemers.

Voor de zowat 1.200 werknemers van vier toeleveranciers is er nog geen akkoord. Het overleg verloopt moeizaam, straks wordt er voortgepraat. In elk geval willen zij op dezelfde manier behandeld worden als de arbeiders in de Ford-fabriek zelf.