"Europese normen gelden voor heel het land"

SP.A en Open VLD zitten nog niet op dezelfde lijn in verband met de federale begroting. Dat bleek in "De Ochtend" op Radio 1. Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten herhaalt haar pleidooi om de rekening niet door te schuiven naar de toekomst, haar SP.A-collega Bruno Tobback waarschuwt om de economische groei niet te fnuiken. Ze zijn het er wel over eens dat elke overheid haar steentje kan bijdragen.

2,8 miljard euro, zoveel moet de federale regering zien te vinden om het begrotingstekort tot 2,15 procent van het bbp te beperken, zoals de Europese Unie vraagt.

"Een begroting maak je niet als fetisj voor Europa, maar is een toekomstplan voor je land en de generaties die na ons komen", vindt Gwendolyn Rutten. De liberalen zijn voorstander van structurele besparingen.

"Ik ben zeker geen pleitbezorger om de teugels te vieren omdat je inderdaad naar de toekomst moet kijken", valt Bruno Tobback haar bij, maar er is een maar. "Aan de andere kant heeft het geen zin om de teugels alsmaar aan te trekken als de kar al stilstaat." De SP.A vindt het geen goed idee om de economische groei te bemoeilijken.

Wie zal dat betalen?

Hoe dan ook: besparen is de boodschap. Maar wie moet besparen, en waar? "Het is wel een feit dat onze overheid nog te log is", vindt Rutten. "We hebben een institutioneel kluwen: veel te veel politici, veel te veel overheid. En dat kost geld." Ze pleit ervoor om een pact te maken met de verschillende overheden van het land om zo de werkingskosten naar beneden te krijgen.

Ze countert meteen de kritiek vanuit N-VA-hoek dat de federale overheid te veel uitgeeft. "De federale overheid heeft op de eigen werking in één jaar tijd 3,9 procent bespaard. Alle andere overheden in dit land hebben nog meer uitgegeven."

"We moeten hier geen twee dingen door elkaar halen", verduidelijkt Tobback. "De Europese normen gelden voor heel het land, met inbegrip van Vlaamse regering, Waalse regering, al onze gemeenten enz... Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid."

De federale ministers krijgen het beslist niet makkelijk, en wellicht zal ook de sociale zekerheid niet buiten schot blijven.  "Het heeft geen zin om te blijven zeggen dat je niets gaat doen in de sociale zekerheid", waarschuwt Rutten. "Er zijn hervormingen nodig voor de lange en middellange termijn." Tobback zegt niet botweg nee: "Als we dezelfde bescherming hebben met minder middelen ben ik vragende partij." De SP.A-voorzitter denkt dat er inderdaad hier en daar nog kan worden bespaard in de sociale zekerheid.