"Fiscus mag online indieners niet meer tijd geven"

Wie zijn belastingaangifte online indient, mag daar niet meer tijd voor krijgen dan wie dat op papier doet. Dat zegt het hof van beroep in Gent.

Vorig jaar moest een papieren aangifte binnen zijn voor 28 juni. Wie dat online deed, had tijd tot 17 juli. En wie werkte met een boekhouder, kreeg zelfs tot eind oktober de tijd.

Het Gentse hof van beroep vindt dat discriminatie, schrijft De Standaard. Aanleiding voor de uitspraak is de klacht van een man die zijn aangifte liet invullen door zijn boekhouder, maar daarbij vergat een volmacht te geven.

Hij kreeg een boete en betwistte de verschillende indieningstermijnen. Hij verdedigde zich door aan te voeren dat het verschil in aangiftetermijn voor papier en online "een verboden discriminatie is die ingaat tegen de beginselen van het behoorlijk bestuur en het gelijkheidsbeginsel".

Van de rechter kreeg hij gelijk, maar het ministerie van Financiën is niet onmiddellijk van plan de termijnen aan te passen. "Het arrest wordt onderzocht, maar er is veel kans dat we cassatieberoep aantekenen", zegt Francis Adyn, de woordvoerder van Financiën, in De Standaard.