Het rijke Roomse leven - Van Dievel Consulting

‘Met Van Dievel Consulting, uw probleemoplosser bij uitstek,’ sprak ik op klantvriendelijke wijze in de hoorn van onze bakelieten telefoon. ‘Het is voor Brabançonne,’ zei een stem die ik herkende als behorende tot Wouter Beke, voorzitter van de fel geplaagde partij CD&V.

Mollenvangst

‘Ha meneer Beke, hoe gaat het met u,’ wilde ik zeggen, maar toen ik inademde om tot het uitspreken van deze woorden over te gaan, sneed de oproeper mij alreeds de pas af.
‘Ik heb geen tijd voor praatjes over het weer, Van Dievel,’ sprak Beke (die zich overigens nog immer niet had voorgesteld), ‘ roep mij liever Brabançonne, het is van staatsbelang!’

Ferm op mijn teen getrapt legde ik de hoorn neder en ging op zoek naar mijn huisvriend en trouwe dobermann, dewelke zich de laatste tijd vooral op de mollenvangst in de tuin van onze modeste villa heeft toegelegd, evenwel zonder succes tot op heden...
 

Een onhandige kniebuiging

Verleden week, bedacht ik plots, was er ook al telefoon gekomen voor Brabançonne alleen. Een krakende, zalvende stem met een sterk Duits accent had toen naar mijn huisvriend geïnformeerd, ook zonder te willen zeggen waarover het ging. Tot mijn niet geringe verbazing had Brabançonne bijna een uur lang in vloeiend Latijn aan de lijn gehangen en had bij het afscheid een wat onhandige kniebuiging gemaakt en een kruis geslagen.
‘Wie was dat?’ had ik willen weten, maar Brab had met het biechtgeheim geschermd en had pas de naam van zijn oproeper verklapt toen ik dreigde met het hondenasiel. ‘Het was maar de vorige paus, patron, ‘ had Brabançonne gezegd, ‘ met de vraag of ik zijn gezelschapshond wil worden, meer moet ge daar niet achter zoeken.’
‘Meer moet ge daar niet achter zoeken..’


Ik had zelfs niet durven vragen of mijn dobermann op de vraag van Rome in had willen gaan.
Maar alsof mijn huisvriend ineens gedachten kon raden had hij mij, bijna terloops, gerustgesteld.
‘Ik doe het niet hoor. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn maar zus en zo. Ik heb Pol Van den Driessche voorgesteld, die is misdienaar geweest, gelooft nog in (voetbal)mirakels en kent het rijke Roomse leven.'

Alles kits bij CD&V?

‘Hallo Wouter,’ zei Brab op joviale toon toen ik hem de hoorn had aangereikt, ‘alles kits bij CD&V?’
En hij maakte met een pootgebaar duidelijk dat ik mij discreet moest terugtrekken, wat ik evenwel vertikte.
Aan de andere kant van de lijn barstte iemand in luid snikken uit. Tussen het gesnotter door hoorde ik woorden vallen als Belfius, Vanackere, winstbewijzen, achtergestelde leningen, ACW, zuilenpartij, Peter Dedecker, Kris Peeters, de verkiezingen van 2014 alsmede een hele resem pittige vloeken.

'Ik zou u kunnen zeggen, antwoordde Brabançonne toen de CD&V-voorzitter uit was geraasd, 'zoals mijn baas dat ongetwijfeld zou doen: "Dat komt ervan als ge de communicatie aan amateurs uitbesteedt" alsmede "Ge hebt hier nog wat facturen openstaan" - en hij keek hierbij nadrukkelijk en zonder zweem van ironie in mijn richting, maar ik zal u helpen, in het belang van het land. Ik bel over een half uur terug.''

Het is een vriendendienst

Zeg eens Brabançonne,' vatte ik aan, 'wat zijn dat voor achterbakse streken?' maar mijn huisvriend maakte met een verveelde snuit duidelijk dat hij geen tijd had voor mijn opwerpingen en begon als een gek te telefoneren. Achtentwintig minuten later belde hij Wouter Beke op met de heuglijke mededeling dat hij een nieuwe minister van Financiën had gevonden, een CD&V'er bovendien, een katholiek en surplus, en bovendien een hoogleraar met ondernemingszin die meer met cijfers vertrouwd is dan zijn voorganger. Koen Geens dus.

'Het is een vriendendienst, Wouter,' suste Brabançonne de telefonische dankbetuigingen waarbij het kwijl bijna uit de bakelieten hoorn van de telefoon liep, 'als ge nog eens in panne ligt, schrijf ik wel met dubbel krijt, hahahaha!' Ouwe jongens, krentenbrood.

Diversifiëren

Wit zag ik van woede en groen van jaloezie en rood van opwinding en grijs van spijt.

'We moeten ons klantenbestand opnieuw diversifiëren, patron,' sprak Brabke op rustige toon terwijl hij zich ondanks het vroege uur een glas Famous Grouse inschonk, 'het kan toch niet zijn dat VDC uitsluitend aan de N-VA en dan nog in het bijzonder aan Siegfried Bracke, Bart De Wever en Ben Weyts adviezen verstrekt. Wat als ze de verkiezingen van 2014 niet met een landslide winnen, gelijk ge ze nu nog wijsmaakt dat ze zullen doen?'

Een nieuwe voorzitter

Ik was onder het wakende oog van Brabançonne de mollenklemmen aan het nakijken toen zijn smartphone rinkelde.
'Zeg het eens Wouter,' sprak mijn dobermann zakelijk, ' we zijn druk bezig.'
Hij luisterde aandachtig naar zijn gesprekpartner en maakte mentale aantekeningen.
'U wil dus een nieuwe voorzitter voor het ACW, hoewel het ACW vrijwel niets meer te zeggen heeft binnen de CD&V en nog minder binnen de regering.'
Aan de andere kant van de lijn ontstond een woordenvloed.
'Jaja ik heb dat lamentabele optreden van Walter Develtere in Terzake ook gezien,' onderbrak Brabançonne de CD&V-voorzitter, 'het heeft de zaak van zijn beweging geen goed gedaan. En dat is een eufemisme.'

Opnieuw een woordenstroom. Brab bleef er rustig onder. Ik begon toch wel enig respect te voelen voor zijn mij tot nog toe onbekende talenten.

De geknipte kandidaat

'Ik resumeer dus, Wouter,' zei hij toen Beke stil was gevallen, 'U wil dus een voorzitter met présence, geen mislukte vormingswerker of onderpastoor, die het goed kan uitleggen zonder te zalven of te zweten, die niet uitgesproken katholiek is maar toch weet hoe een kerk er vanbinnen uit ziet, die sociaal voelend is en begiftigd met een groot rechtvaardigheidsgevoel, die de mensen kan begeesteren maar ze ook kan doen lachen, en die op een subtiele maar niet mis te verstane wijze de vloer kan aanvegen met de hele N-VA? Fluitje van een cent!'Het werd stil aan de andere kant van de lijn. Op een meter van de plek waar wij de klemmen hadden geplaatst, duwde een mol een enorme berg aarde omhoog.

'Ik denk dat ik de geknipte kandidaat heb voor u, Wouter.'
Op de snuit van Brabançonne was een brede grijns verschenen.
'Zal ik 'm aan u doorgeven?'

lees ook