Kerncentrale in Doel blijft langer dicht

De kerncentrale in Doel blijft langer dicht blijft dan aanvankelijk gedacht. Vorige zomer werd Doel 3 gesloten. Normaal gezien zouden extra veiligheidstesten eind maart afgerond zijn, maar dat lijkt niet te lukken.

Doel 3 en Tihange 2 werden vorige zomer stilgelegd nadat scheurtjes ontdekt waren in de reactorvaten. Vooraleer te beslissen over een heropstart had het FANC, het Agentschap voor Nucleaire Controle, aan Electrabel extra veiligheidscontroles gevraagd.

Die extra veiligheidstesten zouden normaal gezien eind maart afgerond zijn, zowel voor Doel 3 als Tihange 2. Maar dat lijkt enkel te lukken voor Tihange 2, niet voor Doel 3.

De oorzaak voor de vertraging ligt bij het meettoestel, zegt Geetha Keyaert van Electrabel. "Er bestaat in de wereld maar één toestel dat zulke testen kan uitvoeren", zegt Keyaert. "We moeten wachten op de beschikbaarheid. Hierdoor verwachten we dat we de resultaten voor Doel 3 pas eind april kunnen overmaken aan het FANC."

Na het FANC moet ook de regering nog een oordeel vellen. Pas dan kan Doel 3 heropstarten.