Meer vluchtelingen erkend wegens gender

Een op de zes vluchtelingen werd vorig jaar erkend wegens gendergebonden motieven. Dat is drie keer meer dan in 2007. Het gros van hen zijn vrouwen, schrijft De Standaard vandaag, op Internationale Vrouwendag.

Van alle mensen die in 2012 door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) erkend werden als vluchteling, werd 17 procent erkend wegens gendergebonden motieven. Vijf jaar geleden was dat net geen 6 procent, in 2012 was dat 17 procent.

"Een klein deel betreft mannen die in hun thuisland bedreigd of vervolgd worden omdat ze homoseksueel zijn", zegt Maggie De Block (Open VLD), staatssecretaris voor Asiel en Migratie, in De Standaard.

Bij vrouwen gaat een groot deel van die gendergebonden erkenningen over uithuwelijken en genitale verminking door besnijdenis. Over dat laatste zei De Block in "De ochtend" dat de vrouwen niet alleen in hun psychische integriteit geschonden zijn, maar ook lichamelijk. "Met verregaande gevolgen voor hun hele leven, zoals incontinentie."

Momenteel is er een grote instroom uit Oost-Europa. "Sommige (alleenstaande) vrouwen uit die landen zijn het slachtoffer van prostitutie- of mensenhandelnetwerken", aldus De Block in De Standaard. In januari van dit jaar bestond acht procent van alle mensen in de (gesloten en open) opvangcentra uit alleenstaande vrouwen. Soms zijn het nog meisjes.