Het betonnen plafond van de hoofddoek - Hicham El Mzairh

Alhoewel de vrouwen in ons land reeds veel verworven hebben, is het glazen plafond gebarsten, maar helaas nog niet gebroken. Voor moslimvrouwen die ervoor gekozen hebben om een hoofddoek te dragen, wacht nog een lange weg. Voor hen geldt spijtig genoeg een betonnen plafond.
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Neutrale overheid

Laat het duidelijk zijn: het is belangrijk dat een overheid zich ten aanzien van haar burgers, op levensbeschouwelijk vlak neutraal opstelt. Dit is immers één van de basisprincipes die wij als samenleving hoog in het vaandel dragen. Maar in een samenleving die gekenmerkt wordt door religieuze diversiteit is het soms moeilijk om een grens te trekken tussen de ‘vrijheid’ (vrijheidsuiting) van de ambtenaar en de ‘neutraliteit’ (van de overheid) die de ambtenaar moet uitstralen.

Volgens mij moet er bij elke overheidsdienst het belang afgewogen worden tussen het belang van de neutraliteit van de overheid en het zelfbeschikkingsrecht en levensbeschouwing van elk ambtenaar. Het is vanzelfsprekend dat rechters neutraal moeten blijven; het omgekeerde zou onaanvaardbaar en nefast zijn. Maar is een vrijzinnige rechter ook neutraal? En wat maakt het uit dat een loketbediende die bijvoorbeeld adreswijzigingen invoert, een hoofddoek of een keppeltje draagt?

Mannen met baarden

Soms vraag ik mij af: Waarom mogen bebaarde moslimmannen bepaalde functies uitoefenen waarvoor vrouwen met hoofddoek uitgesloten worden? Is dit dan geen discriminatie ten opzichte van de moslimvrouwen? De hoofddoek betekent voor moslimvrouwen evenveel als de baard voor moslimmannen, de tulband voor Sikhs of het keppeltje voor joden; het is een wezenlijk onderdeel van hun geloofsovertuiging. Het verbieden van de hoofddoek komt eigenlijk neer op een religie-verbod.

De neutraliteit van de overheid wordt gewaarborgd door te waken over het gedrag en de dienstverlening van haar vertegenwoordigers, niet over hun kledij. De neutraliteit van de staat wordt niet bereikt door alle religieuze tekenen uit het openbare leven te bannen, maar juist door ze op gelijke voet toe te laten.

Zijn er vrouwen die gedwongen worden om hoofddoeken te dragen? Ja, waarschijnlijk wel. Maar het is niet door de vrijheid van de vrouw met hoofddoek te beperken dat je de vrijheid kunt garanderen van vrouwen die ervoor gekozen hebben om geen hoofddoek te dragen. Vrouwen, met of zonder hoofddoek, verdienen al onze respect en hebben even veel recht op hun vrijheid.

(De auteur was in Antwerpen medewerker van huidig minister Monica De Coninck.)

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.