Nog nooit zo weinig vreemdelingen geregulariseerd

Nog nooit hebben zo weinig mensen zonder papieren om humanitaire redenen een verblijfsvergunning gekregen als het voorbije jaar. Vreemdelingenzaken is een pak strenger geworden.

Het aantal mensen dat papieren kreeg, schommelde jarenlang rond de 10.000. In 2009 en 2010 liep dat zelfs op tot 24.000 door eenmalige regularisatiecampagnes. Maar voor het volledige jaar 2012 gaat het om zo'n 4.400 regularisaties om humanitaire redenen.

Het systeem van regularisatie is dus een pak strenger geworden en dat lijkt te zijn gebeurd sinds de federale regering-Di Rupo en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) aan de slag gingen, na jarenlange blokkeringen rond de kwestie.

Het gaat om een fikse daling bij regularisaties om humanitaire redenen, vooral bij medische regularisaties. Maar er waren veel misbruiken bij de medische regularisaties, dat wordt nu veel strenger aangepakt. In principe krijgen enkel mensen met een levensbedreigende ziekte nog papieren.

De daling lijkt bovendien structureel, want ook het aantal aanvragen per maand is in 2012 afgenomen. In het begin van 2012 waren het er 1.700 per maand terwijl het op het einde van het jaar nog ging om zo'n 1.100 aanvragen per maand.