"Niet staat, maar pensioenen hervormen na 2014"

De absolute prioriteit van de volgende federale regering moet niet een nieuwe staatshervorming zijn, maar een grondige hervorming van de pensioenen. Dat heeft gewezen SP.A-minister Frank Vandenbroucke gezegd in "De zevende dag". Vandenbroucke zegt ook dat de pensioenmaatregelen van de regering-Di Rupo wel degelijk effect hebben, maar dat ze nog onvoldoende zijn voor de langere termijn.

Volgens Vandenbroucke, momenteel professor aan de KU Leuven, zijn de pensioenhervormingen van de federale regering "niet zonder betekenis".

Hij verwijst daarvoor naar de verhouding tussen mensen die bijdragen aan de sociale zekerheid en mensen die een pensioen of een uitkering krijgen. "Al dertig jaar is het zo dat voor elke 100 mensen die bijdragen aan de sociale zekerheid er 80 tot 90 zijn die een pensioen of uitkering krijgen. Door de maatregelen die de regering nu genomen heeft, zal het tegen 2030 zo zijn dat er dan voor elke 100 mensen die bijdragen er 3 mensen minder nood zullen hebben aan een pensioen of uitkering."

"Als de stijging van de zeespiegel"

Dat lijkt misschien niet veel, maar Vandenbroucke maakt een vergelijking met de stijging van de zeespiegel. "Voor elke paar millimeter bij of minder, is veel beleid nodig", klinkt het.

Toch zijn de genomen pensioenmaatregelen nog niet voldoende. Zo zal de impact van het feit dat mensen langer blijven leven na hun pensioen zich pas de komende decennia echt laten voelen.

Een fundamentele pensioenhervorming dringt zich op, meent Vandenbroucke. Daarom moet de volgende federale regering zich in 2014 niet zozeer bezighouden met een nieuwe staatshervorming, maar met een pensioenhervorming.

"Dat moet de kern van de regeringsonderhandelingen worden", zegt Vandenbroucke. "Dat is trouwens ook in het belang van de Vlamingen. Wij zijn als Vlamingen meerderheidsaandeelhouder van het Belgische pensioenstelsel."

"Ik waardeer nuchtere analyse"

"Ik waardeer de nuchtere analyse van iemand als professor Vandenbroucke", zegt minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open VLD). Hij benadrukt dat die tweede hervormingsgolf al volop wordt voorbereid.

De Croo wil binnenkort op de proppen komen met zijn plannen. Intussen zal volgens hem de komende weken en maanden nog werk worden gemaakt van de inkomensgarantie voor ouderen, de hervorming van de minimumpensioenen en de hervorming van de overlevingspensioenen.