"Onverstandig om van inburgering verplichting te maken"

Jozef De Witte van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) vindt het "onverstandig" om een inburgeringscursus te volgen. Dat zegt hij als reactie op het voorstel van minister van Inburgering Geert Bourgeois (N-VA).

Omdat Roma en migranten uit Oost-Europa burgers van de EU zijn, kan ons land hen niet verplichten om een inburgeringscursus te volgen. Minister Bourgeois wil dat veranderen en vraagt om de verplichting om de cursus te volgen ook mogelijk te maken voor burgers uit de EU-lidstaten.

"Dat zou onverstandig zijn", zegt De Witte in "De zevende dag". Hij spreekt onder meer over discriminatie. "Ten eerste moet je dan identificeren op wie de verplichting van toepassing is en op wie niet. Dan maak je rubrieken waarmee je mensen onrecht aandoet. Waarom zou een Portugees zich sneller integreren dan een Roemeen? Ten tweede, als je een verplichting invoert, dan kunt u niet anders dan een algemene cursus maken. Terwijl uit alles blijkt dat enkel maatwerk werkt."

Toch is maatwerk waar het kabinet-Bourgeois naartoe wil. "Bij mensen uit Portugal of Spanje die hier werk komen zoeken, is een andere aanpak nodig dan bij de Roma", klinkt het. "Deze vraag om de verplichting te kunnen doen gelden, gaat niet specifiek over de Roma. Wel merken we op dat de achterstand wat betreft integratie bij hen hoog is."

Bourgeois roept de EU ook op om iets te doen aan de schrijnende situatie van de Roma in enkele EU-lidstaten. "Roma zijn er het slachtoffer van zeer zware discriminatie, zoiets kan niet in een EU die democratische waarden uitdraagt."