"We besparen niet voor de mooie ogen van de EU"

Besparen we ons de afgrond in of blijven de besparingen broodnodig? "We besparen niet voor de mooie ogen van de Europese Commissie", zegt Kamerlid Patrick Dewael (Open VLD) in "De zevende dag". Maar Europarlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A) waarschuwt voor sociale afbraak.

Het debat rond de begroting blijft brandend actueel, zeker nu de regering-Di Rupo zal moeten bijsturen om de rekening onder het tekort van 2,15% van het bbp te houden.

Een groep invloedrijke economen pleitte er deze week evenwel voor om niet zozeer te focussen op de strikte begrotingsnormen, maar in de eerste plaats op structurele maatregelen. Een stokpaardje waar veel partijen het ook over hebben, zonder altijd te preciseren welke structurele maatregelen ze dan bedoelen.

"Het baart mij zorgen, het stoort mij zelfs dat iedereen praat over structurele maatregelen, maar het gaat om sociale afbraak", zegt Kathleen Van Brempt in "De zevende dag". Zij pleit ervoor om zeker ook te investeren, in klimaat en energie, maar zeker ook in de aanpak van de jongerenwerkloosheid. "We hebben nu al zo hard bespaard, en toch vertraagt de economische groei nog."

"Tien miljoen jongeren in de EU hebben geen werk." Van Brempt heeft ook cijfers die dat nog schrijnender maken. "Op termijn zal dat de hele EU 153 miljard euro kosten. Maar ook in België wordt het problematisch, voor ons land komt het op 5,4 miljard."

"Eurozone geloofwaardig maken"

Patrick Dewael ziet de oproep anders. "We hebben al 18 miljard euro bespaard met de federale regering, dat is gigantisch. Toch groeit de economie met 0,2 procent, al is dat minder dan verwacht."

"We besparen niet voor de mooie ogen van de Europese Commissie. We moeten de eurozone geloofwaardig maken." Voor België ziet Dewael ruimte om in de eerste plaats in het overheidsbestel te snoeien. "De overheid in ons land weegt veel te zwaar." Ook in de sociale zekerheid kan nog worden bespaard, denkt Dewael. Maar hij pleit er dus voor om de strakke discipline aan te houden.

Mathias Diependaele, Vlaams parlementslid voor de N-VA, benadrukt nog eens dat de federale regering niet naar de Vlaamse moet kijken om bij te dragen. "Vlaanderen heeft een begroting in evenwicht, als we daarmee de federale regering helpen, graag. Maar het is gemakkelijk om de factuur te willen doorschuiven naar het niveau waar je niet in de regering zit", sneert hij naar Open VLD.

Diependaele zegt dat er geraakt moet worden aan de groeinorm in de gezondheidszorg, maar Dewael wijst erop dat die al is teruggebracht van 4,5 naar 1,8 procent, "al is dat inderdaad nog altijd hoger dan de economische groei". Diependaele hekelt ook dat de uitkering voor de werklozen in de tijd nu wel zal dalen, maar dat die maatregelen daarrond te traag ingevoerd worden.