528 everzwijnen doodgeschoten in Vlaanderen in 2012

In 2012 werden in Vlaanderen 528 everzwijnen geschoten. De meeste everzwijnen werden gedood in Limburg (426), gevolgd door West-Vlaanderen (60), Voeren (32), Antwerpen en Vlaams-Brabant (elk 2).

Daarnaast stierven er ook 13 dieren na aanrijding door een voertuig. In 2012 werden geen vergoedingen uitbetaald voor schade door everzwijnen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) op een schriftelijke vraag door partijgenoot Jan Verfaillie.

In haar antwoord laat Schauvliege zich positief uit over het centraal meldpunt dat in West-Vlaanderen werd opgezet in de strijd tegen everzwijnen. "Op die manier is het mogelijk een indicatie te krijgen van de grootte en locatie van everzwijnenpopulaties en zo meer gericht maatregelen te nemen", aldus de minister.

Everzwijnen zijn geen territoriale dieren en hebben bovendien een zeer grote actieradius. Dat maakt dat het spotten van everzwijnen niet noodzakelijk representatief is voor het aantal dieren in een bepaalde regio.