"Nederland onderschat de Waalse dynamiek"

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans is vandaag op handelsmissie in Wallonië. In "De ochtend" gaf hij toelichting bij zijn bezoek. Hij wil dat Nederlandse bedrijven beter aansluiten bij het zuiden van ons land. "In Nederland leven nog steeds antieke beelden van Wallonië als industrieel dood gebied. Dat is al lang niet meer zo."
AP2013

Timmermans start zijn Waalse handelsmissie in Luik. "De haven van Luik is de derde binnenhaven van Europa", stelt hij. "We willen de banden met de havens van Rotterdam en Amsterdam verder uitbouwen."

Volgens de minister hebben de Nederlandse bedrijven te weinig affiniteit met het zuiden van België. "Wallonië ligt fysiek vlakbij, maar mentaal is de afstand groot." Hij erkent dat de taalbarrière een groot obstakel vormt. "Dat merkte ik al bij de voorbereiding van deze missie. Ik kreeg het advies om mijn speeches in het Engels te houden."

Dat advies legt hij echter naast zich neer: "De communicatie zal in het Frans en het Nederlands verlopen". Hiermee wil hij het goede voorbeeld geven. "Nederlandse bedrijven moeten meer moeite doen om Frans te spreken. Ook omgekeerd is dat het geval."

Universiteit van Luik

Timmermans houdt vol dat de missie meer is dan louter een beleefdheidsbezoek. "Er liggen heel concrete dossiers op tafel. De universiteiten van Maastricht, Aken en Leuven werken al goed samen. Luik valt op dit moment nog uit de boot. Bedoeling is om de universiteit daar nauwer bij de samenwerking te betrekken."

Tot slot bevestigde de minister nog dat de Hedwigepolder in de Nederlandse provincie Zeeland wel degelijk zal worden ontpolderd. "Ab-so-luut. Deze Nederlandse regering komt haar afspraken na."