"Uitspraak waarborg coöperanten tegen paasvakantie"

Voor de Raad van State zijn de pleidooien gehouden in de zaak rond de staatswaarborg voor de Arco-coöperanten. Er zou al snel een arrest kunnen vallen. De voorzitter zei na afloop dat het de bedoeling is om "binnen een maand, tegen de paasvakantie" een uitspraak te doen, maar wilde dit niet garanderen.

De regeling die door de regering werd uitgewerkt na de val van Dexia bepaalt dat de inleg van de 800.000 coöperanten in Arco gewaarborgd wordt door de overheid, net zoals de waarborg die ze verleent aan gewone spaarboekjes.

Onder meer de Vlaamse Federatie van Beleggers, samen met enkele Dexia-aandeelhouders, voelde zich gekrenkt, omdat de aandeelhouders van Dexia hun geld wel verloren zijn. Ze spanden een rechtszaak aan voor de Raad van State, waarvan de pleidooien nu zijn gehouden.

Na afloop bleef de auditeur van de Raad van State, die een adviserende taak heeft, bij zijn standpunt om de waarborg niet toe te kennen aan de Arco-coöperanten. Op één punt wijzigde hij zijn advies: hij acht het niet langer voldoende bewezen dat drie eisende partijen Dexia-aandeelhouder zijn en dus een belanghebbende partij zijn in de rechtszaak.

De Europese Commissie moet zich ook nog uitspreken over de staatswaarborg voor Arco, maar het ziet er niet naar uit dat dit nog voor het arrest van de Raad van State zal gebeuren. Een advocaat van de Belgische staat bevestigde dat Europa vroeg om verslag uit te brengen over de Belgische zaak.